Komissio pyytää näkemyksiä pitkäaikaisen rahoituksen saatavuudesta

Euroopassa on haasteita pitkäaikaisen rahoituksen saatavuudessa, mutta mitä saatavuuden parantamiseksi pitäisi tehdä? Tämä peruskysymys on taustalla komission maaliskuun lopulla julkistamassa vihreässä kirjassa.

Elinkeinoelämän mielestä huoli pitkän aikavälin rahoituksen saatavuudesta on aiheellinen ja perusteltu. Rahoituksen saatavuuden viimeaikainen heikkeneminen ja kallistuminen ovat osuneet erityisesti pidemmän aikavälin rahoitukseen.

Suomessakin otettiin viime vuonna käyttöön Finnveran erityinen luottomuotoinen vienninrahoitusinstrumentti turvaamaan juuri pidempiaikaisten vientiluottojen saatavuutta.

Elinkeinoelämä: rahoitusmarkkinoiden saatava kehittyä markkinoiden ehdoilla

EK tukee vihreän kirjan tavoitteita pääomamarkkinoiden kehittämisestä ja rahoituslähteiden monipuolistamisesta. Lähestymistapa vihreän kirjan taustalla on kuitenkin huolestuttava: komissio vaikuttaa ajattelevan, ettei investointeja tehdä tällä hetkellä ”oikeisiin” kohteisiin. EK:n mielestä viranomaisohjaus ei ole oikea tapa hakea kasvusuuntaa Euroopan taloudelle.

Pääomamarkkinoiden tehtävänä on jakaa niukkoja resursseja tuottavimmiksi arvioituihin kohteisiin. Tässä päätöksenteossa tarvittavaa kokemusta, osaamista sekä oikeita markkinaehtoisia kannustimia on vain yksityisillä toimijoilla.

Julkisen sektorin puuttuminen markkinamekanismiin vääristää markkinoita ja riskinoton kannustimia. Voittajien valinta ei kuulu julkiselle sektorille. Julkinen sektori voi tukea toimillaan markkinalähtöisen prosessin toteutumista ja varmistaa, ettei valintoihin sisälly epäneutraaleja julkisia kannustimia.

EK:n mielestä EU:ssa on huolehdittava ensisijaisesti siitä, että rahoitusmarkkinat voivat kehittyä markkinaehtoisesti, jotta sääntelyn vuoksi kutistuvan pankkirahoituksen tilalle syntyisi uusia markkinaperusteisia rahoitusvälineitä.

Rahoitusmarkkinoiden ja -järjestelmän pitää toimia kokonaisuutena. Sekä pitkä- että lyhtyaikaiselle rahoitukselle ja sijoittamiselle on tarvetta.

Houkutteleva toimintaympäristö sysää rahoituksenkin liikkeelle

Euroopan kilpailukyvyn ja talouden ongelmat eivät ratkea ohjaamalla varoja ylhäältä päin yleistä hyötyä palveleviin tavoitteisiin. Yritysten ja investointien toimintaympäristön on oltava EU:ssa aidosti kilpailukykyinen ja houkutteleva. Vain siten pitkäaikainen rahoitus saadaan parhaiten liikkeelle.

Myös rahoitusmarkkinoiden sääntelyn toimivuutta ja kilpailukykyä on arvioitava kriittisesti. Tarvittaessa sääntelyä on pystyttävä myös keventämään.

Vihreä kirja sisältää 30 kysymystä pitkän aikavälin rahoituksen edistämisestä. Vastausaikaa on 25. kesäkuuta saakka.

Vihreä kirja Euroopan talouden pitkäaikaisesta rahoituksesta:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0150:FIN:FI:PDF