Komissiolta uudet pelisäännöt tiemaksuihin

Jäsenmaat päättävät jatkossakin itse, haluavatko ne ottaa käyttöön tiemaksuja vai ei. Suomessa tiemaksuja ei ole käytössä. Direktiivi vaikuttaa Suomen elinkeinoelämään ennen muuta ulkomaankaupan maantiekuljetusten osalta useissa EU-maissa.

Komissio on tänään antanut direktiiviehdotuksen tiemaksujen pelisäännöiksi. Se johtaisi tiemaksujen muuttumiseen 2020-luvulla kaikissa niitä perivissä EU-maissa:

  • Komissio kannustaa vähentämään tieliikenteen ilmastovaikutuksia: tiemaksun suuruus riippuisi ajoneuvon hiilidioksidipäästöistä. Täysin päästötön autokaan ei kuitenkaan olisi maksuista vapaa.
  • Direktiivi laajenisi kattamaan kuorma-autojen lisäksi myös henkilöautot, pakettiautot ja linja-autot.
  • Tiemaksujen tulisi perustua ajettuihin kilometreihin, eikä esimerkiksi kiinteä vuosimaksu olisi sallittu.

Direktiivin lähtökohta on EK:n johtavan asiantuntijan Tiina Haapasalon mukaan hyvä, sillä se velvoittaa kohtelemaan liikennettä tasaveroisesti kotimaasta riippumatta:

– Jos tiemaksuja peritään tietyssä EU-maassa, täytyy sen noudattaa direktiivin määrittämiä yhteisiä periaatteita ja maksuperusteita eikä maksimihintoja saa ylittää. Näin suomalaiset vienti- ja tuontikuljetukset tai suomalaiset matkailijat eivät voi joutua syrjivän hinnoittelun kohteeksi Euroopassa.

EK:n näkemyksen mukaan kilometriperusteinen maksu olisi päästöjen hillinnän kannalta ymmärrettävä, mutta toisaalta se on omiaan tuomaan lisäkustannuksia liikkumiseen ja kuljettamiseen, jotka ovat talouden ja kasvun välttämätön edellytys.

– Tältä osin komission ehdotus vaikuttaa turhan jyrkältä. Päästöjen vähentämiseen on muitakin keinoja, kuten ajoneuvojen kehitys ja vähäpäästöiset energialähteet. Pitkät kuljetukset, matkailu ja työmatkat kärsisivät kilometrimaksusta, Haapasalo arvioi.

Komissio myös ehdottaa itselleen oikeutta muuttaa hintaperiaatteita jatkossa. Hintakysymys olisikin Haapasalon mukaan tärkeää ottaa tarkempaan harkintaan, kun ehdotuksia käsitellään jäsenmaiden kesken ja Euroopan parlamentissa.

Tiemaksudirektiivi on osa laajempaa tieliikennettä koskevaa EU-uudistusta. Komissio esitteli tänään myös useita muita pienempiä muutoksia lukuisiin tieliikennedirektiiveihin. Lue tänään julkaistusta Mobility Packagesta tarkemmin komission sivuilta.