Lakoista valtaosa on laittomia

22.02.2012

EK:n vastavalmistuneen työtaistelutilaston mukaan EK:n jäsenyrityksissä järjestettiin viime vuonna 187 työtaistelua. Työtaisteluista lakkoja oli 141, ylityökieltoja 13 ja lakoilla uhkaamisia 26. Myös muutamasta saarrosta ja jarrutuksesta ilmoitettiin. Toimeenpannuista 141 lakosta 126 eli liki 90 prosenttia oli laittomia lakkoja.

-Laittomien lakkojen osuus on jatkuvasti poikkeuksellisen korkea ja selvästi korkeampi kuin kilpailijamaissamme. Laittomat lakot näyttävät olevan pääsääntönä meillä, toteaa EK:n asiantuntija Tuija Vehviläinen.

– Viime vuonna esimerkiksi Ruotsissa ei ole ollut lainkaan   laittomia lakkoja. Kilpailijamaamme saavat selvää etua vakaammista työmarkkinoista, lisää  Vehviläinen.

Viime vuoden työtaisteluista aiheutui EK:n jäsenyrityksille yli 127 000 menetettyä työpäivää. Yrityksille työtaistelut merkitsivät menetettyjä kauppoja ja tilauksia,  ylimääräisiä työnjärjestelyjä sekä tulonmenetyksiä.  Useat työtaisteluilmoituksen antaneet katsoivat työtaistelusta aiheuttaneen vahinkoja myös yhteistyökumppaneille, asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Joistain työtaisteluista arvioitiin aiheutuneen myös vahinkoja koko yhteiskunnalle.

EK:n työtaistelutilaston tuloksia analysoidessa lopputulokseksi muodostuu, että Suomi on lakkoherkkä maa.  Esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa työtaisteluja järjestetään suhteessa selvästi vähemmän kuin Suomessa, kertoo Vehviläinen.

–  Erona Suomeen on, että näissä maissa työrauhavelvollisuus ulottuu järjestöjen lisäksi yksittäiseen työntekijään asti toisin kuin Suomessa, arvioi Vehviläinen.