Luottamusindikaattorit pysyivät tammikuussa lähes ennallaan

27.01.2013

-Suhdannekuva heikkeni viime vuoden loppupuolella nopeasti, kun pelot Euroopan velkakriisin leviämisestä kasvoivat. Muutaman viime kuukauden aikana indikaattoreiden lasku on kuitenkin tasaantunut niin Suomessa kuin muuallakin, kuvailee johtava ekonomisti Penna Urrila yritysten luottamusta talouteen.

-Epävarmuus lähiaikojen kehityksestä on kuitenkin vielä erittäin suurta.

Teollisuuden luottamusindikaattori vahvistui tammikuussa aavistuksen, mutta luottamus on pitkäaikaista keskiarvoa heikompaa. Uusin saldoluku on -8, kun joulukuun tarkistettu lukema oli -9. Sarjan pitkän aikavälin keskiarvo on +3. Tuotannon ennustetaan pysyvän ennallaan lähikuukaudet.

Rakentamisen luottamusindikaattori toipui edelliskuun pudotuksesta pitkän aikavälin keskitasolle.Luottamusindikaattorin tammikuun saldoluku on -4, kun edelliskuun tarkistettu lukema oli -15. Aikasarjan pitkän aikavälin keskiarvo on -5.

Palvelualojen luottamus laski loivasti, mutta myynnin odotetaan kasvavan kohtalaisesti. Tammikuun saldoluku on +8, kun joulukuun tarkistettu lukema oli +9. Indikaattorin pitkäaikainen keskiarvo on +17.

Vähittäiskaupan luottamusindikaattori vahvistui hieman, ja luottamus on hieman keskimääräistä vankempaa. Saldoluku on nyt +7 (joulukuussa +6), pitkän aikavälin keskiarvo on 0.