Määräaikaiset muutokset työlainsäädäntöön ja työttömyysturvaan päättyvät

19.11.2020

Niin sanotun korona-paketin määräaikaiset muutokset työlainsäädäntöön ja palkansaajien työttömyysturvaan päättyvät. Tällä hetkellä voimassa olevat muutokset päättyvät vuodenvaihteessa.

Työvoiman vähentämistä koskevat määräaikaiset muutokset (lyhyempi yt-neuvottelu- ja ilmoitusaika lomautuksissa, määräaikaisten lomauttaminen, koeaikapurku tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä, pidempi takaisinottoaika) päättyvät 31.12.2020. Samassa yhteydessä päättyvät työntekijöiden työttömyysturvaa koskevat väliaikaiset parannukset (alkuomavastuun poisto, enimmäiskeston laskurin pysäyttäminen sekä työssäoloehdon lyhentäminen).

Muutokset perustuivat työmarkkinajärjestöjen keväällä 2020 sopimaan ns. korona-pakettiin. Työnantajan näkökulmasta ratkaisu mahdollisti lomautusten nopeuttamisen, mikä oli tuolloin välttämätöntä, kun korona iski kovaa ja yllättäen. Samassa yhteydessä toteutetut työttömyysturvan parannukset merkitsivät kuitenkin työn vastaanottokynnyksen selkeää nousua sekä sotu-maksuilla katettavien työttömyysturvamenojen merkittävää kasvua. Nyt siis nämä molemmat osat korona-pakettia päättyvät.