Mari Kiviniemi: Kaupalla on erityinen rooli auttaa muuta elinkeinoelämää, kuluttajia ja julkista sektoria valitsemaan vihreämpiä ratkaisuja

30.08.2023

Lähes 300 000 ammattilaista työllistävä kaupan ala on merkittävä ilmastonmuutoksen torjunnan mahdollistaja. Kaupan alalla on merkittävä rooli asiakasrajapinnassa kulutuksen ohjaamisessa kestävämmäksi. Uusiutuvan kaupan visiona on olla hiilineutraali vuonna 2035 ja lähes nollapäästöinen vuonna 2050. Erityisen tärkeää Kaupan liitolle on toimia jäsenyritystensä tukena vihreän siirtymän toteuttamisessa.

Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi, milloin toimialallanne on herätty vihreään siirtymään ja millaisena bisnesmahdollisuutena vihreä siirtymä nähdään kaupan alalla?

Voi sanoa, että kaupan alalla on herätty vihreään siirtymään jo vuosikymmeniä sitten. Vihreässä siirtymässä on paljon sellaisia ulottuvuuksia, jotka ovat myös liiketoiminnan kannalta järkeviä. Esimerkiksi energian säästäminen on välttämätöntä ja kaupan alalla on tehty jo vuosikymmeniä töitä energian säästämisen eteen. Samalla on siirrytty myös yhä enemmän uusiutuvan energian käyttöön.

Vihreä siirtymä on kaupan alalle valtava bisnesmahdollisuus. Kaupan ala ei ole suuri hiilidioksidipäästöjen tuottaja, vaan kaupalla on suuri potentiaali hiilikädenjäljen kasvattamisessa. Lisäksi kaupalla on erityinen rooli auttaa muuta elinkeinoelämää, kuluttajia ja julkista sektoria valitsemaan vihreämpiä ratkaisuja.

Mitä konkreettisia toimia Kaupan liitto on tehnyt vihreän siirtymän edistämiseksi?

Teimme viime vaalikauden alussa kaupan alan toimijoiden kanssa vähähiilisyystiekartan, vaikka tätä ei suoraan toivottukaan Kaupan liitolta. Kaupan liitto pyrkii myös olemaan ennen kaikkea pienten ja keskisuurten yritysten tukena vihreässä siirtymässä, sillä pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei välttämättä ole kovin suuria resursseja tähän toimintaan.

Konkreettinen viime aikojen toimi on yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön sekä ympäristöministeriön kanssa tehty Kiertotalous kuluttajakaupassa -pelikirja. Kirja sisältää politiikkasuosituksia sekä ohjeistuksia ja ideoita siihen, miten yritykset voisivat hyödyntää kiertotaloutta omassa liiketoiminnassaan.

Olemme myös mukana YK:n Global Compact -aloitteessa ja kannustamme jäsenyrityksiämme laaja-alaisesti kohti vastuullisuuden ja kestävän kehityksen toimia.

Minkälaisia konkreettisia esimerkkejä vihreän siirtymän toteutuksista alaltanne löytyy?

Kaupan alan yritykset ovat tehneet jo pitkään paljon sen eteen, että niiden oma hiilijalanjälki pienenisi. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, monet kaupan yritykset ovat siirtyneet uusiutuvan energian käyttöön. Monen suuren kaupan katolla voi nähdä aurinkopaneeleja. Myös energiansäästöön on kiinnitetty huomiota: uusia ja tehokkaampia kylmälaitteita on otettu käyttöön ja lisäksi kylmälaitteiden tuottamaa lauhde-energiaa hyödynnetään kiinteistöjen ja veden lämmittämiseen.

Myös luonnon monimuotoisuus näkyy monien kaupan alan yritysten, kuten vaikkapa S-ryhmän, Keskon, Lidlin tai Starkin, toiminnassa. Esimerkiksi S-ryhmä on yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa mukana hankkeessa, jossa on kartoitettu mittareita luontokadolle. Voidaan todeta, että kaupan alan yritykset pyrkivät moniulotteisesti huolehtimaan omasta osuudestaan vihreässä siirtymässä ja tätä kautta tarjoamaan myös kuluttajille tietoa.

Mitä toivotte uudelta hallitukselta liittyen vihreään siirtymään?

Yritykset ja kaupan ala tarvitsevat tietysti tukea, apua ja sparrausta. Toivomme, että hallitus on kannustaja ja sparrailija vihreässä siirtymässä. Etenkin ministeriöiden kanssa tehtävä yhteistyö on asia, jonka toivomme jatkuvan. Tärkeää on, että vihreästä siirtymästä ja sen mahdollistamista liiketoimintaulottuvuuksista voidaan ottaa kaikki hyöty ja ilo irti.