Mitä tarkoittaa hiilikädenjälki?

22.11.2023

Hiilikädenjälki on termi, jolla kuvataan tuotteiden tai palveluiden aikaansaamia positiivisia ilmastovaikutuksia. Positiivisia ilmastovaikutuksia ovat esimerkiksi päästövähennykset, jotka syntyvät tuotteen tai palvelun käytöstä ja hyödyntämisestä.

Päästövähennyksiä voi syntyä esimerkiksi energiansäästöstä, materiaalitehokkuudesta, ilmastomyönteisistä raaka-ainevaihtoehdoista tai tuotteiden paremmasta kierrätettävyydestä. AFRY Finlandin selvityksen mukaan Suomen vientitoiminta tuottaa maailmalla päästövähennyksiä nyt jo 63 miljoonan CO2-ekvivalenttitonnin verran. Viennin aikaansaamat päästövähennykset ylittävät jo nyt Suomessa syntyvät kansalliset päästöt.

Hiilijalanjälki puolestaan tarkoittaa kasvihuonekaasupäästöjä, jotka aiheutuvat esimerkiksi kansalaisen, yrityksen, tuotteen, kaupungin tai valtion toiminnasta.

Suomessa ilmastopolitiikka on pitkään keskittynyt oman hiilijalanjäljen vähentämiseen. Seuraavaksi meidän tulee kuitenkin pohtia, miten voimme edistää Suomen asemaa edelläkävijänä viennissä ja yritysten menestyksessä. Tämä tarkoittaa sitä, että tuemme yrityksiä uusien ratkaisujen kehittämisessä ja siten kasvatamme hiilikädenjälkeämme kotimaassa ja maailmanlaajuisesti, samalla vähentäen päästöjä.