Miten palkkaan turvapaikanhakijan?

Suomeen on tullut lyhyessä ajassa noin 15 000 turvapaikanhakijaa. EK kokosi työnantajille Turvapaikanhakijan palkkaamisen ABC:n.

toihin2Työnantajan on varmistettava, että ulkomaalaisella henkilöllä on lupa työskennellä Suomessa tai että tämä ei tarvitse lupaa. EU/ETA-valtioiden kansalaiset eivät tarvitse lupaa työskentelyyn.

Muiden kuin EU/ETA-kansalaisten työnteko-oikeus käy ilmi oleskelulupakortista tai passiin kiinnitetystä oleskelulupatarrasta. Uusia tarroja ei enää myönnetä, mutta niitä voi käyttää merkityn voimassaoloajan loppuun.

Ulkomaalainen voi tulla joihinkin tehtäviin kutsuttuna enintään kolmeksi kuukaudeksi ilman oleskelulupaa. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi tulkki, opettaja, asiantuntija ja maatalouden kausityöt. Katso poikkeuksista tarkemmin esimerkiksi Maahanmuuttoviraston nettisivuilta 

Turvapaikanhakija, jolla on passi, saa tehdä työtä kolmen kuukauden kuluttua hakemuksen tekemisestä. Jos passia ei ole, työnteon saa aloittaa kuuden kuukauden jälkeen. Oikeus tulee suoraan lain nojalla eikä erillisiä lupia tarvita.

Työnantaja voi varmistua työnteko-oikeudesta pyytämällä työnhakijaa esittämään todistuksen työnteko-oikeudesta. Turvapaikanhakijat saavat todistuksen työnteko-oikeudesta Maahanmuuttovirastosta.

Salassapitosäännösten vuoksi työnantaja ei voi hakea todistusta. Esitetyn todistuksen oikeellisuuden voi halutessaan tarkistaa puhelimitse viraston palvelunumerosta 0295 419 627.

Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus kestää siihen asti, kunnes hänen hakemuksensa on ratkaistu lainvoimaisesti. Prosessi kestää mahdollisine valituksineen kokonaisuudessaan noin 0,5–2 vuotta. Työnantajan on syytä seurata hakuprosessin kulkua. Laittomasti maassa oleskelevan työllistäminen on laissa kielletty.

Työnantajan tulee ilmoittaa TE-toimistolle muun kuin EU/ETA-kansalaisen työhönotosta. Tämä koskee myös turvapaikanhakijan työllistämistä.

Selvityksessä pitää olla työsuhteen keskeiset ehdot ja vakuutus, että työehdot ovat työehtosopimuksen mukaiset. Työnantaja voi toimittaa tiedot mihin tahansa TE-toimiston toimipaikkaan. Tiedot voi antaa vapaamuotoisesti tai kopiolla työsopimuksesta.

Työpaikan luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle on ilmoitettava ulkomaalaisen nimi ja sovellettava työehtosopimus.