Puhtaan sähkön investointeja ei tule vaarantaa EU:n hätäratkaisuissa 

09.09.2022

Elinkeinoelämä toivoo EU:lta tarkkaan harkittuja keinoja, jotka eivät sotkisi sähkömarkkinan toimintaa enää lisää vaan toisivat lisää sähköä tarjolle ja käyttäjille mahdollisuuden joustaa kysynnässä. Tiivistimme EK:n arviot komission esittämistä hätäratkaisuista.

EU:n energiaministerit pitävät tänään hätäkokoustaan, jossa haetaan uusia keinoja hillitä huippukorkeita sähkön hintoja.

EK:n johtavan asiantuntijan Kati Ruohomäen mukaan on hyvä, että korjauskeinoista puhutaan määräaikaisina.

”Pääsyy korkeisiin hintoihin on maakaasun kalleus johtuen Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan. Tämän lisäksi sateiden vähyys Norjassa ja Ranskan ydinvoimaloiden pitkittyneet huoltoseisokit ovat pahentaneet tilannetta.”

Ohessa EK:n arviot komission ehdottamista hätäratkaisuista sähkön hinnan hillitsemiseksi:

1) Sähkön säästöohjelma

  • Viitteellinen tavoite jäsenmaille vähentää kotitalouksien sähkönkulutusta esimerkiksi kampanjoilla; EK:n arvion mukaan myönteinen esitys.
  • 5 % sitova vähennystavoite huippukulutustilanteissa. Tämä olisi suunnattu niihin sähkönkäyttäjiin, jotka pystyvät joustamaan kulutuksessaan tuntitasolla. Jäsenmaita kannustetaan kehittämään markkinaperusteisia työkaluja taloudellisine kannusteineen tai hyvityksineen. EK pitää tätä esitystä lähtökohtaisestin hyvänä, mutta sen toteuttaminen sitovana voi olla vaikeaa.

2) Tilapäinen spot-sähkömarkkinatuottojen rajoitus tasolle 200 e/MWh. Tämä koskisi maakaasusähköä edullisempaa tuotantoa, kuten tuuli- ja aurinkosähkö, ydinvoima ja ruskohiili. Valtiot keräisivät yli menevän osuuden, joka heidän tulisi kanavoida sähkölaskuihin ”vaikeassa asemassa oleville kotitalouksille ja yrityksille”. Kyseessä on windfall-veron tyyppinen ratkaisu, jota EK ei kannata. Se ei auta laskemaan sähkön hintaa mutta sen sijaan vähentää yritysten mahdollisuutta investoida puhtaaseen sähköön. Ainoa kestävä ratkaisu olisi lisätä sähkön tarjontaa.

3) Määritetään Venäjältä ostettavalle maakaasulle hintakatto; EK kannattaa esitystä.

4) Mahdollistetaan likviditeetin tarjoaminen energiayhtiöille kansallisilla ratkaisulla. EK:n arvion mukaan perusteltu toimi; juuri tähän liittyi myös Suomen hallituksen tällä viikolla valmistelema 10 mrd euron laina- ja takauspaketti sähköntuottajille.

5) Solidaarisuusmaksu fossiilisilla polttoaineilla voittoja tekeville yhtiöille. EK ei kannata energiayhtiöille uusia maksuja tai veroja, koska investointitarve puhtaaseen energiaan on valtava.