Rekrytointivaikeudet kasvussa

11.02.2016

Yritysten kokemien rekrytointivaikeuksien määrä kasvoi vuonna 2015 edellisvuoteen verrattuna. EK:n jäsenyrityksistä kolmannes oli kohdannut rekrytointivaikeuksia viime vuonna, kun vuotta aiemmin niitä koki joka neljäs yritys. Rekrytointivaikeudet hankaloittivat lähes 14 000 työpaikan täyttymistä. Eniten rekrytointivaikeuksia esiintyi hotelli- ja ravintola-alalla.

– Avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamisessa on edelleen suuria vaikeuksia. Erityisen huolestuttavaa on, että viidennes yritysten kokemista rekrytointivaikeuksista johtuu siitä, että avoimiin työpaikkoihin ei ole hakijoita, sanoo EK:n asiantuntija Jenni Ruokonen.

Osaamisen puute hankaloittaa

Työnhakijoiden puutteellinen osaaminen on rekrytointivaikeuksien merkittävin syy. Teollisuudessa yli 40 prosenttia rekrytointivaikeuksista perustui vaillinaiseen osaamiseen.  Taidot olivat joko vanhentuneita tai eivät vastanneet työpaikkakohtaisia osaamisen erityistarpeita. Esimerkiksi teknologiateollisuuden yrityksissä rekrytointeja hankaloitti hakijoiden ohjelmointikielien ja automaatiotekniikan päivitystä kaipaava osaaminen.

Vuokratyön käyttö lisääntyy

Yritykset hankkivat työvoimaa rekrytoimalla itse ja henkilöstövuokrauksen avulla. Vuokratyövoiman käyttö on viime vuosien aikana lisääntynyt EK:n jäsenyrityksissä.

– Vuokratyöntekijöiden määrä EK:n jäsenyrityksissä ylitti ensimmäisen kerran 30 000 henkilön rajan. Kysely tehtiin loka-marraskuussa ja luku vastaa yrityksen sen hetkistä tilannetta. Koko vuoden 2015 aikana vuokratyötä tehneitä henkilöitä oli huomattavasti enemmän, muistuttaa Ruokonen.

Vuonna 2015 vuokratyövoimaa oli jäsenyrityksistä käyttänyt lähes 30 prosenttia ja 13 prosenttia arvioi lisäävänsä vuokratyöntekijöiden määrää lähivuosien aikana.

Tiedot perustuvat EK:n vuosittaiseen henkilöstö- ja koulutustiedusteluun. Otospohjaisessa tiedustelussa oli mukana 2 800 yritystä ja tiedot kerättiin loka–marraskuussa 2015.