Sairauspoissaolot ennätyskorkealla tasolla vuonna 2022

09.01.2024

EK:n työaika-ja poissaolotiedustelun mukaan sairauspoissaolojen määrä nousi voimakkaasti vuonna 2022. EK:n jäsenyrityksissä sairaus- ja tapaturmapoissaoloja oli vuonna 2022 keskimäärin 11 päivää henkeä kohden.

Keskimääräinen säännöllisenä työaika tehty työaika oli EK:n jäsenyrityksissä vuonna 2022 noin 1550 tuntia eli noin 207 päivää. Ylitöitä tehtiin keskimääräin kaksi päivää vuodessa ja kun tämä lasketaan mukaan, oli tehdyn työajan määrä noin 209 päivää vuodessa. Teoreettinen säännöllinen työaika oli EK:n jäsenyrityksissä keskimäärin 1892 tuntia eli 252 päivää.

EK:n jäsenyritysten keskimääräinen sairauspoissaoloprosentti oli 4,5. Tämä kuvaa sairaus- ja tapaturmapoissaolojen prosentuaalista osuutta teoreettisesta säännöllisestä työajasta. Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen määrä vaihteli suuresti toimialoittain ja henkilöstöryhmittäin. Eniten sairaus- ja tapaturmapoissaoloja oli teollisuuden työntekijöillä ja vähiten teollisuuden toimihenkilöillä. Vuonna 2022 teollisuuden työtekijöiden sairauspoissaoloprosentti oli 7,1 ja teollisuuden toimihenkilöiden 2,5. Palvelualojen sairauspoissaoloprosentti oli 4,2.

Vuosilomien määrä oli keskimäärin 25 päivää vuodessa. Lasten syntymään ja lasten sairauksiin liittyvät poissaolo painottuvat yhä edelleen naisvaltaisille aloille. Sosiaali- ja terveysalalla lapsiin liittyviä poissaoloja oli keskimäärin vajaat 10 päivää vuodessa, eli noin 3,8 prosenttia teoreettisesta säännöllisestä työajasta. Keskimäärin EK:n jäsenyrityksissä oli lapsiin liittyviä poissaoloja noin 5 päivää vuodessa.

Tiedustelun tarkemmat tulokset löytyvät oheisista liitteistä:

EK:n työaika- ja poissaolotiedustelu

Taulukko 4. Työaika ja poissaolot eri aloilla vuonna (prosentteina teoreettisesta säännöllisestä työajasta)

Taulukko 5. Työaika ja poissaolot eri aloilla vuonna 2022 (tunteina henkilöä kohti)

EK:n työaika- ja poissaolotiedustelu toteutetaan kerran vuodessa. Vuotta 2022 koskevaan tiedustelun tulokset kattavat noin 310 yrityksen tiedot. Nämä yritykset työllistävät noin 110 000 palkansaajaa.