Sote-lakiluonnoksissa paljon hyvää, mutta korjattavaakin löytyy

09.11.2016

Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Ilkka Oksala pitää hallituksen sote-lakiluonnospakettia kokonaisuutena hyvänä. Oikein toteutettuna sosiaali-ja terveyspalvelut yhdenvertaistuvat ja uudistus hillitsee menojen kasvua.

-Sote-uudistuksella on mahdollista parantaa julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja samalla hillitä palvelumenojen kasvua 3 miljardilla eurolla. Tämä vaatii yksityisten tuottajien parempaa hyödyntämistä ja asiakkaiden valinnanvapauden toteuttamista, sanoo Oksala.

EK:n lausunnossa sote-uudistuksen lakipaketista löytyykin korjattavia kohtia.

– Maan hallituksen linjaukset palvelujen järjestäjän ja tuottajan eriyttämisestä ja palveluntuottajien tasapuolisesta kilpailutilanteesta ovat vesittyneet. Maakunnan palvelulaitoksesta ei tule rakentaa toimijaa, jolle kuluu sekä palvelujen järjestäjän että tuottajan rooli.

– Palvelulaitoksen roolia tulee täsmentää siten, että se tuottaa palveluja vain silloin, kun niitä ei ole saatavilla muualta tai tehtävän hoidossa on kyse merkittävästi julkisen vallan käytöstä. Lisäksi julkisen sektorin oman tuotannon yhtiöittämisvelvoite ei ole riittävän laaja ja selkeä, toteaa Oksala.

Asiakkaiden valinnanvapaudesta on tarkoitus laatia erillinen lakiesityspaketti. Lakiluonnoksia ei ole vielä julkistettu.

– Asiakkaiden mahdollisuus valita sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja on yksi uudistuksen kulmakivistä. Valinnanvapautta ei pidä liudentaa hallituksen alkuperäisistä linjauksista. Valinnanvapautta koskeva lainsäädäntö on valmisteltava siten, että se on eduskunnan käsiteltävissä samaan aikaan palvelujen järjestämistä koskevan lakiesityksen kanssa, lisää Oksala.