Suomen on saatava kiinni verrokkimaat

16.04.2013

Suomen talouden vaikeudet ovat jatkuneet alkuvuoden aikana, sillä teollisuustuotanto supistui helmikuussa kuusi prosenttia vuodentakaisesta. Suomen tavaraviennin kehitys on ollut vuoden 2006 jälkeen yksi Euroopan heikoimmista.

Yleiseurooppalainen taantuma luo epävarmuutta ja heikentää kysyntää. Samaan aikaan monet perinteisesti vahvat teollisuusalat ovat läpikäyneet voimakasta rakennemuutosta. Maamme talouden tämänhetkisiin ongelmiin ei ole yksittäistä syytä, vaan selityksiä on monia. Keskeinen kysymys on, onko kyseessä tavanomainen taantuma vai onko Suomen kilpailukyky heikentynyt merkittävästi.

Kustannukset nousussa

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos julkisti viime viikolla kilpailukykyä analysoivan tutkimuksen*. ETLA kuvaa Suomen potevan tällä hetkellä kannattavuuden heikkenemisestä johtuvaa lyhyen aikavälin kilpailukykyongelmaa. Ulkomaankaupan epäedullisen rakenteen vuoksi vaihtosuhde on huonontunut, ja työvoimakustannukset ovat nousseet kilpailijamaita nopeammin.

Talouden rakenteita ja potentiaalisia kasvumahdollisuuksia vertailevissa pidemmän aikavälin kilpailukykymittauksissa Suomi on edelleen pärjännyt hyvin. Hyvinvointia ja vaurautta edistävät maamme vakaat instituutiot, laadukas koulutusjärjestelmä ja sangen hyvin toimiva markkinatalous.

Korjausliikkeitä tarvitaan

– Pitkän aikavälin kilpailukyvyn ylläpitämisen lisäksi pitää huolehtia myös lyhyen aikavälin kilpailukyvystä. Kustannusten on kasvettava lähivuosina kilpailijamaita hitaammin, jotta heikentynyt kannattavuus saadaan palautumaan, painottaa ekonomisti Jouko Kangasniemi

– Pidemmän aikavälin kilpailukykyä parannetaan tukemalla yritysten yleisiä toimintaedellytyksiä ja tätä kautta monipuolistamalla elinkeinorakennetta. Tätä kautta tuottavuus kohenee, investoinnit lisääntyvät ja syntyy uusia työpaikkoja. Yhteisöveron alentaminen on askel oikeaan suuntaan.

Kangasniemi muistuttaa, että kilpailukyky ei ole yksikäsitteinen asia. Kilpailukykyä voi tarkastella usealla mittarilla, jotka antavat osin keskenään ristiriitaisia tuloksia. Maan kilpailukykyä on joka tapauksessa syytä epäillä, jos samankaltaiset maat näyttävät pärjäävän markkinoilla selvästi paremmin. Suomi on nyt tässä tilanteessa.

Mika Maliranta ja Vesa Vihriälä (11.4.2013). Suomen kilpailukykyongelman luonne. ETLA Raportit No 9.
http://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Raportit-Reports-9.pdf