Suuntana Japani – yhteistyömahdollisuuksia biotaloudesta arktiseen osaamiseen

01.03.2016

Suomalaisten on aika aktivoitua idässä, kun Japani reivaa talouttaan uuteen uskoon. Kymmenen yritystä lähtee presidentin matkassa edistämään kauppaa ja investointeja.

Japani_123RF_24375422_mTasavallan presidentti Sauli Niinistö tekee virallisen vierailun Japaniin 7.–11.3. Vierailun Tokion osuuteen osallistuu yritysjohtajavaltuuskunta, joka edustaa biotalous-, energia-, infra- ja ICT-aloja sekä arktista osaamista. Yritysvaltuuskuntaan kuuluvat Metsä Group, Arctia, Comptel, Fortum, Nokia, Pölkky, SRV, Stora Enso, Versowood, Wärtsilä sekä Finpro. Vierailuun osallistuu myös maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Biotalouden yhteistyösuhteet laajentuvat

Valtuuskunnan puheenjohtajana toimiva Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan on toiveikas maidemme yhteistyömahdollisuuksista:

–Suomi ja Japani pyrkivät molemmat kehittämään voimakkaasti puuhun pohjautuvaa biotaloutta ja synnyttämään uutta kasvavaa liiketoimintaa, uusia korkean arvonlisän tuotteita, vientiä ja työpaikkoja. Suomalainen korkealaatuinen, uusiutuva raaka-aine, kasvumahdollisuudet ja ennen kaikkea vahva osaaminen tarjoavat mahdollisuuksia suomalais- ja japanilaisyritysten intressien yhdistämiseen, hyvänä esimerkkinä Metsä Groupin ja Itochun laajeneva yhteistyö.

Suomi ja Japani ovat maailman metsäisimpiä maita, jotka hakevat uusia tapoja hyödyntää puuraaka-ainetta. Japani on perinteisesti myös erittäin tärkeä puun ja puutuotteiden vientimarkkina. Tilaa viennin kasvulle on, sillä puurakentamiseen panostetaan Japanissa voimakkaasti.

Energiaa ja digitalisaatiota

Biotalouden ohella Suomen olisi mahdollista kasvattaa kauppasuhteitaan merkittävästi myös muilla toimialoilla:

• Japanin energiapolitiikan ajankohtaisia kysymyksiä ovat mm. ydinvoimaa korvaavan energiantuotannon kehittäminen ja energiantuotannon tehostaminen. Yhteistyömahdollisuuksia tarjoutuu mm. uusiutuvan energian ja kaasun hyödyntämisessä sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantoratkaisuissa. Japania kiinnostaa myös suomalainen asiantuntemus ydinturvallisuudessa sekä ydinjätteen käsittelyssä, varastoinnissa ja loppusijoituksessa.

• Suomalaiset ICT-ratkaisut ovat jo vahvasti läsnä Japanin markkinoilla ja startup-ilmiö on tuonut myös japanilaisia investointeja Suomeen. Tulevaisuuden mahdollisuuksia liittyy myös palveluihin ja ohjelmistoratkaisuihin sekä digitalisaation hyödyntämiseen toiminnan, tuotteiden ja palveluiden uudistamisessa läpi toimialojen.

• Arktinen osaaminen kiinnostaa japanilaisia suuresti; mm. pohjoisen merireitin uudet logistiset mahdollisuudet, uusi meriteknologia sekä tietoliikenneyhteydet.

Kauppasuhteet uudelle tasolle

Japanilaisten yritysten investoinnit Suomeen ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi ja hyvät kokemukset poikivat lisää kiinnostusta laajempaan yhteistyöhön myös kolmansien maiden markkinoilla.

EU:n ja Japanin vapaakauppasopimusneuvottelujen loppuunsaattaminen vahvistaisi suomalaisten yritysten kilpailuasemaa Japanissa ja auttaisi avaamaan markkinoita purkamalla erityisesti tullien ulkopuolisia kaupan esteitä. Tyynenmeren alueen TPP-sopimus korostaa entisestään EU:n ja Japanin neuvottelujen vauhdittamista.

Lisätiedot:

  • Maria Westerholm, Finpro, puh. 040 34 33 431, etunimi.sukunimi@finpro.fi
  • Marko Salonen, Finpro, puh. +81 80 4720 6801, etunimi.sukunimi@finpro.fi
  • Simo Karetie, EK (yhteystiedot alla)