Team Finland -yhteistyöllä konkretiaa kehitysmaaliiketoiminnan edistämiseen

11.12.2013

Team Finland etsii uudenlaisia keinoja kehitysmaaliiketoiminnan vauhdittamiseksi. Valtion, elinkeinoelämän, yliopistojen ja kansalaisjärjestöjen kehittämisryhmä esittää innovaatio-ohjelman perustamista.

Ulkoasiainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön johdolla toiminut kehittämisryhmä on koonnut valtion, elinkeinoelämän, yliopistojen ja kansalaisjärjestöjen yhteiset näkemykset kehitysmaaliiketoiminnan vauhdittamiseksi. Toimenpide-ehdotukset julkistettiin Team Finlandin yritys- ja kansalaisjärjestöfoorumilla 11.12.

Kehittämisryhmä esittää uuden kehitysinnovaatio-ohjelman ja kehitysinnovaatiorahaston perustamista. Ohjelman tavoitteena olisi löytää kestäviä ratkaisuja, joilla vähennetään köyhyyttä ja vauhditetaan kehitysmaihin suuntautuvaa innovaatio- ja liiketoimintaa. Tuen saamisen edellytyksenä olisivat ennakkoon arvioidut kehitysvaikutukset kuten ihmisarvoiset työpaikat, myönteiset ympäristövaikutukset sekä köyhiä ihmisiä hyödyttävät tuotteet ja palvelut.

Ohjelma olisi Team Finland -verkoston tarjoama palvelu, joka kokoaisi osaamisen ja markkinoiden seurantapalvelut yhteen. Se tuottaisi tuki- ja kehittämispalvelut alan toimijoille ja mahdollistaisi joustavan monitavoitteellisen rahoituksen. Yhteisrahoitteinen ohjelma yhdistäisi eri ministeriöiden kehitys-, kasvu- ja innovaatiorahoitusta yhdeksi kokonaisuudeksi. Ohjelma voisi myös tukea yritysten, kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön pilottihankkeita.

Kehitysryhmässä mukana olleen EK:n asiantuntija Outi Ervastin mukaan liikkeelle pitää päästä nopeasti.

– On tärkeää, että innovaatio-ohjelma käynnistyy kunnianhimoisella aikataululla. Ei kuitenkaan tule jäädä odottamaan ohjelman valmistumista, vaan erilaisia kumppanuuksia ja pilotteja kannattaa lähteä virittämään heti. Näin kerätään tärkeitä kokemuksia ja opitaan parhaita menetelmiä, joista on hyötyä myös innovaatio-ohjelman toimeenpanossa.

Ervasti pitää tärkeänä, että kehitysmaajärjestöt on saatu mukaan Team Finland –verkostoon. Hänen mukaansa kansalaisjärjestöt voivat olla huippukumppaneita yrityksille, jotka käynnistävät toimintaa kehitysmaissa.

Demokratiapalveluita ja vaalikoneita kehitysmaissa toteuttavan ZEF Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Alasaarela pitää ensiarvoisen välttämättömänä sitä, että Team Finlandin kautta saisi tukea myös pilottien ja referenssiasiakkaiden hankintaan.

– Tärkeää on myös se, että kehitysmaarahoituksen hakuprosesseja sujuvoitetaan ja selkiytetään yritysten näkökulmasta. Puhukoot tulokset puolestaan, eikä aleta etukäteen hakuvaiheessa vaikeuttamaan rahoitusta liian tiukoilla reunaehdoilla ja rajoituksilla.

Innovaatio-ohjelman valmistelu aloitetaan heti, jotta se voisi käynnistyä vuoden 2014 aikana ja jotta se saadaan sovitettua tiiviisti kansalliseen Team Finland -strategiaan ja toimeenpanoon.