Teollisuustuotanto hiipui tammikuussa

10.03.2015

Tilastokeskuksen tänään julkaistun tilaston mukaan teollisuustuotanto väheni tammikuussa lähes neljä prosenttia vuoden takaisesta. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto lisääntyi, mutta useimmilla muilla aloilla tuotanto oli vuoden takaista vähäisempää.

Ulkomaankauppatilastot kertovat tuotantotilastojen kanssa samaa tarinaa, sillä tavaraviennin arvo jäi tammikuussa 11 % vuoden takaista pienemmäksi. Vienti väheni etenkin Venäjälle ja Ruotsiin.

– Öljyn hinnan laskulla on viennin supistumisessa suuri osuus, mutta myös monilla muilla aloilla vienti väheni, toteaa EK:n ekonomisti Jouko Kangasniemi.

Uudet tilaukset laskussa

Teollisuuden uudet tilaukset kääntyivät tammikuussa 2015 edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna 2,5 %:n laskuun. Uudet tilaukset lisääntyivät viime vuoden lopulla usean kuukauden ajan, mutta tilausten taso on ollut kokonaisuudessaan melko vaatimaton.

Uudet tilaukset eivät ole Kangasniemen mukaan vielä suuresti nostaneet tilauskantoja, sillä teollisuuden tilaustilanne on EK:n suhdannetiedustelujen mukaan yhä jonkin verran normaalia heikompi.

Eurooppa elpyy – Suomessa se näkyy hitaasti

Euroopan talouden lähiaikojen näkymät ovat mm. öljyn hinnan laskun ja EKP:n elvytystoimien vuoksi heikentyneen euron myötä varovaisen myönteiset. Suomen näkymät sen sijaan ovat selvästi EU-keskiarvoa harmaammat, sillä Suomen talouden rakenteellisten ongelmien lisäksi meille tärkeiden naapureiden Ruotsin ja Venäjän valuutat ovat myös laskeneet, mikä vähentää valuuttakurssihyötyä. Euroopan elpyminen näkyy myös meille aikanaan vientikysynnän elpymisen myötä, mutta se vie oman aikansa.

–  Talouden nousu on suurelta osin omissa käsissä, eli nousukaudella menetettyä vientikilpailukykyä on itse aktiivisesti haettava toiminnan tehostamisen, kustannusten hillinnän ja tuotekehityksen kautta, kommentoi Kangasniemi.

Kuva: 123rf.com