Teollisuustyöntekijöiden palkat nousivat 2,7 prosenttia

20.04.2012

Teollisuustyöntekijöiden säännöllisen työajan ansiot nousivat keskimäärin 2,7 prosenttia vuoden 2010 4. neljännekseltä vuoden 2011 4. neljännekselle, kertovat EK:n palkkatilastot.

Sopimuskorotusten osuus teollisuuden ansiokehityksestä oli 2,3 prosenttiyksikköä. Muu osa ansioiden noususta eli 0,4 prosenttiyksikköä aiheutui yrityskohtaisista palkankorotuksista ja rakennemuutoksista.

Teknologiateollisuudessa ansiotaso nousi 2,4, paperiteollisuudessa 3,7 ja kemianteollisuudessa 3,2 prosenttia. Rakennusalalla työntekijöiden ansiot nousivat 3,0 ja autoliikenteen työntekijöillä 1,3 prosenttia.

Rakennemuutokset hidastivat ansioiden nousua – identtisten työntekijöiden ansiokehitys ripeää

Ansiokehitykseen vaikuttivat eniten työehtosopimukseen perustuvien palkankorotusten suuruus ja niiden voimaantulon ajankohta. Myös muutokset henkilöstön ja palkkojen rakenteessa vaikuttivat ansiokehitykseen useilla toimialoilla.

– Teollisuudessa keskimääräistä ansiokehitystä hidasti mm. henkilöstön vaihtuvuus, kun yritykset rekrytoivat uusia työntekijöitä ja ikääntyneitä siirtyi eläkkeelle, kertoo EK:n palkkatilastopäällikkö Mikko Mankki. Myös aikatyön osuuden lievä kasvu ja palkkiotyön väheneminen hidastivat keskiansioiden nousua.

Identtisten henkilöiden keskiansio nousi useimmilla aloilla selvästi kaikkien henkilöiden keskiansiota nopeammin. Koko teollisuudessa identtisten ansiokehitys oli 3,8, teknologiateollisuudessa 3,7 ja rakennusalalla 4,3 prosenttia. Identtiset henkilöt sisältyvät tilastoon sekä vuonna 2010 että 2011.

Teollisuustyöntekijän keskiansio 16,12 euroa tunnissa

Työntekijöiden keskimääräinen säännöllisen työajan tuntiansio oli loka-joulukuussa 2011 teollisuudessa 16,12, rakentamisessa 16,89 ja autoliikenteessä 14,70 euroa. Säännöllisen työajan ansio sisältää aika-, urakka- ja palkkiopalkkojen lisäksi vuorotyö- ja olosuhdelisät mutta ei yli- ja sunnuntaityökorotuksia eikä tulospalkkiota.

Tulospalkkioita maksettiin teollisuudessa 43 prosentille työntekijöistä vuonna 2011, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tulospalkkioiden osuus kokonaisansioista niitä saaneilla oli teollisuudessa keskimäärin reilut kolme prosenttia.

EK:n palkkatilasto vuoden 2011 4. neljännekseltä kattaa noin 200 000 henkilön palkkatiedot. EK:n palkkatilaston aineisto sisältyy myös Tilastokeskuksen laatimaan Suomen viralliseen palkkatilastoon.