Trumpin kauppapolitiikka vahvistaa Kiinaa

22.11.2016

Kiina vahvistaa kauppapoliittista vaikutusvaltaansa, koska Donald Trump kaataa kauppasopimuksia, bloggaa EK:n kauppapolitiikan asiantuntija Saila Turtiainen.

Yhdysvaltojen edellisen hallinnon linjana on ollut neuvotella erityisesti alueellisia vapaakauppasopimuksia. Tammikuussa presidentin tehtävässä aloittava Donald Trump ilmoitti odotetusti ensitöikseen vetäytyvänsä Tyynenmeren maiden kanssa neuvotellusta TPP-sopimuksesta. Trump haluaa jatkossa neuvotella vain kahdenvälisiä sopimuksia, jotka hyödyttävät Yhdysvaltoja. Trumpin päätös johtaa todennäköisesti TPP-sopimuksen kaatumiseen.

Aikaisemmin Yhdysvallat on nähnyt vapaakauppasopimukset myös keinona vahvistaa kumppanimaitaan ja niillä on ollut selkeä ulkopoliittinen merkitys. TPP-sopimusta ollaankin yleisesti tulkittu myös Yhdysvaltojen Kiina-politiikaksi, koska sopimus on neuvoteltu Kiinan naapurimaiden kanssa, joiden rintamaa Yhdysvallat on halunnut vahvistaa.

Trumpin presidentinvaalikampanja perustui pitkälti väitteeseen, että Yhdysvaltojen tähti on laskemassa. Erityisesti kiinalaisen kilpailun tuomat haasteet korostuivat hänen puheissaan. Yhdysvalloilla on satojen miljoonien vuotuinen vaje kauppavaihdoissaan Kiinan kanssa ja maan on arvioitu menettäneen noin kaksi miljoonaa työpaikkaa Kiina-ilmiön seurauksena. Trumpin odotetaankin presidenttinä kohdistavan joitakin toimia Kiinaan, jonka seurauksena maiden välien odotetaan kiristyvän ja pahimmassa tapauksessa johtavan kauppasotaan.

Onkin vaikeaa olla näkemättä ironiaa Trumpin TPP-kriittisyydessä. Kiina on parasta aikaa rakentamassa omaa alueellista RCEP-vapaakauppasopimusta, jota se neuvottelee 15 muun maan kanssa. Nyt joidenkin TPP-sopimusneuvotteluihin osallistuneiden maiden fokus tulee keskittymään Kiinan aloitteeseen. TPP oli Yhdysvalloille mahdollisuus ylläpitää johtorooliaan kansainvälisen kaupan sääntöjen kehittämisessä. Jos Yhdysvallat nyt tästä roolista vetäytyy, ottaa Kiina mielellään tämän roolin itselleen.

Vapaakauppasopimukset saivat Yhdysvaltojen vaalikeskusteluissa osakseen hyvinkin negatiivisen leiman. Vapaakauppasopimus-kriittisyyttä ja Trumpin voittoa on tulkittu myös haluna ottaa takapakkia globalisaatiosta. Globalisaatio on kuitenkin tosi asia, eikä teknologian kehitys ja digitalisaatio enää mahdollista samanlaista sisäänpäin käpertymistä kuin ennen. Globalisaatiota voi kuitenkin yrittää hallita ja siinä yksi parhaista keinoista ovat juuri vapaakauppasopimukset. Kauppasopimuksissa ei vain vapauteta kauppaa, vaan niissä sovitaan myös, millaisilla ehdoilla kauppaa voidaan käydä. Toisin sanoa vapaakauppasopimukset ovat myös mahdollisuus puuttua kaupan epäkohtiin.

Nyt jäämme mielenkiinnolla odottamaan, onko Trumpilla todella tahtoa lähteä neuvottelemaan kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia. Trump on todennut haluavansa tehdä vain sopimuksia, jotka ovat Yhdysvaltojen etujen mukaisia. Mitä tämä tarkoittaa sopimuksen sisällön kannalta on vielä vaikea arvioida. Vapaakauppasopimukset ovat kuitenkin aina kompromissien tekemistä, ei kummankaan osapuolen yksipuolista sanelemista.