Tutkimus: Globaali kauppa tuo yhä suuremman osan Suomen työpaikoista

01.07.2015

Euroopan komission tutkimustulosten mukaan peräti 17 prosenttia Suomen työpaikoista perustuu EU-maiden vientiin muualle maailmaan. TTIP ja muut vapaakauppasopimukset auttaisivat kasvattamaan myönteistä vipuvaikutusta entisestään.

Kauppapolitiikka on noussut Euroopan unionin keskeiseksi prioriteetiksi. Syy on ilmeinen. Yhä suurempi osa työpaikoista ja vuosittaisesta arvonlisäyksestä on riippuvaista kansainvälisestä kaupasta.

Komission hiljattain julkaiseman tutkimuksen mukaan peräti 17 prosenttia Suomen työpaikoista perustui EU:n jäsenmaiden vientiin muualle maailmalle vuonna 2011. Kehitys on suotuisaa, sillä vastaava lukema vuonna 1995 oli alle 14 prosenttia. Viennin vipuvaikutus palkkoihin ja työllisyyteen on Suomessa EU-keskiarvoa vahvempia, joskin ero on hiljalleen kaventumassa.

Vientisektori luo myös yhä isomman osuuden Euroopan arvonlisäyksestä. EU-jäsenmaiden vienti muuhun maailmaan tuotti Suomelle 29 miljardin euron arvonlisäyksen vuonna 2011, mikä oli 17 miljardia enemmän kuin vuonna 1995.

EU tarvitsee kaikki keinot viennin kasvattamiseksi, jotta talouden tunnuslukuihin saataisiin entistä enemmän myötätuulta. Tässä vapaakauppasopimukset ovat avainasemassa.

EU onkin edistänyt aktiivisesti uusien kahdenvälisten ja alueellisten kauppasopimusten rakentamista sekä toiminut monenkeskisesti Maailman kauppajärjestö WTO:ssa. Paraikaa neuvoteltavista sopimuksista keskeisin on Yhdysvaltoihin kohdistuva transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus eli TTIP.

 

Euroopan komission tutkimus EU Exports to the World: Effects on employment and income (pdf)