Työtaisteluiden määrä kasvussa

31.12.2013

Työtaisteluiden määrä on ollut vuonna 2013 kasvussa. Vuoden 2013 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä toimeenpantiin EK:n jäsenyrityksissä 103 työtaistelua, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 61.

Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä työtaisteluita oli 35, toisella 44 ja kolmannella neljänneksellä 24. Lukuihin eivät näin ollen sisälly loka-, marras- ja joulukuussa toteutuneet laajat työtaistelut.
Työtaisteluiden määrä on ollut EK:n jäsenyrityksissä vuosittain keskimäärin 120. Vuonna 2012 työtaisteluiden määrä jäi kuitenkin alle sadan.

Tiedot perustuvat EK:n työtaistelutilastoon. Tilastoon kootaan jäsenyritysten ilmoittamat työtaistelut ja työtaistelu-uhat.

Lähes kaikki työtaistelut olivat lakkoja

Vuoden 2013 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä toimeenpannuista työtaisteluista valtaosa eli 85 työtaistelua oli lakkoja. Muut työtaistelutoimet olivat ylityökieltoja ja jarrutuksia.

Työtaisteluihin osallistui kolmella ensimmäisellä neljänneksellä 14 000 työntekijää ja niissä menetettiin 19 000 työpäivää. Molemmat luvut ovat suuremmat kuin edellisenä vuonna.

Kolmen ensimmäisen neljänneksen työtaisteluista runsaat puolet eli 58 prosenttia toimeenpantiin teollisuudessa, 27 prosenttia kuljetuksen ja liikenteen alalla, 12 prosenttia muilla palvelualoilla ja 3 prosenttia rakentamisessa.

Työtaisteluista pääosa laittomia

Kolmen ensimmäisen neljänneksen työtaisteluista 95 eli 92 prosenttia oli laittomia. Laittomien työtaisteluiden osuus on ollut pitkään 90 prosentin tuntumassa.

Yleisimmät syyt työtaisteluihin olivat työvoiman vähennys tai sen uhka (42 %), palkkavaatimukset tai palkkaerimielisyydet (12 %) sekä muut yrityksen sisäiset syyt (27 %). Työtaisteluista 8 prosenttia kohdistui alan työehtosopimukseen. Muita työtaisteluiden syitä olivat tukitoimenpiteet tai muut ulkoiset syyt.