Uuden hallituksen selätettävä synkeät ennusteet

16.04.2015

Tuleva hallitus aloittaa kautensa haastavassa maastossa. Talousennusteet ovat luvanneet vaimeaa kasvua useaksi vuodeksi.

– Eri tutkimuslaitosten ennusteita leimaavat varsin samanlaiset näkemykset seuraavien vuosien kehityksestä. Perusennuste on, että 2015 on vielä heikko vuosi ja talous kasvaa vain aavistuksen verran. Ensi vuonna päästäisiin hieman parempaan vauhtiin, mutta koko vaalikauden kasvuluvut jäisivät melko vaatimattomiksi, kertoo EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila.

Suomen heikkous ei johdu pelkästään suhdanteista, vaan myös rakenteellisilla seikoilla on merkittävä vaikutus kasvunäkymiin.

– Usein jää vähemmälle huomiolle, että Suomen huoltosuhde eli työikäisten suhde muuhun väestöön on merkittävästi heikentynyt. Suuret ikäluokkamme ovat vanhempia kuin monissa muissa maissa, ja Suomi kohtaa väestön ikääntymishaasteet muuta Eurooppaa aikaisemmin. Pelkästään työvoiman supistuminen vähentää talouskasvun potentiaalia 0,5–1 prosenttiyksiköllä aiempiin vuosikymmeniin verrattuna, Urrila toteaa.

Kannustava verotus ja maltilliset palkkaratkaisut kasvun vauhdittajina

Ikärakenteen lisäksi uuden hallituksemme on päätöksissään huomioitava vientimarkkinoiden huono kehitys.

– Euroopan tilanteessa on nähty jo käännös parempaan, mutta Suomen vienti takkuaa edelleen. Saksan ja Ruotsin vientimarkkinaosuudet ovat kehittyneet paremmin, mikä kertoo Suomen kilpailukykyongelmista. Lisäksi Venäjän tilanne vaikuttaa koko Eurooppaan kielteisesti, mutta Suomessa vaikutus on paljon keskimääräistä voimakkaampaa, Urrila huomioi.

Hallituksen on tehtävä töitä kilpailukyvyn palauttamiseksi, jotta talous ja työllisyys voisivat kääntyä jälleen kasvuun. Kannustavalla veropolitiikalla on tässä tärkeä rooli. Kilpailukykyinen ja ennustettava verotus edistää työpaikkojen syntymistä, investointeja ja kasvua. Lisäksi tarvitaan työllisyyttä ja työn tarjontaa edistäviä uudistuksia.

Yksi olennainen keino kilpailukyvyn nostamiseksi on äärimaltillinen palkkapolitiikka.

– Palkkamalttia tarvitaan pitkään. Kestää vuosia, että olemme palauttaneet menetetyn kilpailukyvyn, Urrila toteaa.