Uudistetaan investointiluvitus – näin EK sen tekisi

01.03.2023

Investointiluvitusta koskevan uudistuksen tarpeellisuudesta vallitsee laaja yhteisymmärrys. Vaan mitä sitten pitäisi käytännössä tehdä?

Investointihankkeiden viranomaiskäsittely on saatava etenemään merkittävästi nopeammin ja johdonmukaisemmin – ympäristönsuojelun tasosta tinkimättä. Muutoin Suomi ei selviä energiasiirtymästä eikä menesty uusien teollisten investointien houkuttelussa. Myös kansantalouden kasvukäänne jää haaveeksi, jos yritysten hankkeet eivät saa kohtuuaikataulussa lupaa käynnistyä ja edetä.

Tässä keskeisiä nostoja EK:n ehdottamasta investointiluvituksen uudistuksesta:

Luodaan viranomaiskäsittelyyn uusi 1 + 1 + 1 -malli

  • Yrityksille vain 1 asiointikanava, 1 hakemus ja 1 valitusmahdollisuus.
  • Toisin sanoen kaikki investointihankkeet, jotka vaativat useita eri lupia, hoidetaan keskitetysti yhden ja saman lupaprosessin kautta. Lopputuloksena yritys saa yhden viranomaispäätöksen.
  • Asiointikanavasta ja koko prosessista tulee tehdä digitaalinen ja monikielinen, mikä on tärkeää juuri ulkomaisten investointien houkuttelemiseksi.

Lupamestari koordinoimaan viranomaisten yhteistyötä sekä yhteydenpitoa yritykseen

Uudistuksen ytimessä on lupa- ja valvontaviranomaisten näkemysten tehokas yhteensovittaminen läpi koko prosessin. Siksi esitämme aivan uutta ’lupamestarin’ roolia, jonka päätehtävä olisi lupakäsittelyn koordinaatio yli hallinto- ja yksikkörajojen. Lupamestari vastaisi keskitetysti myös yhteydenpidosta yrityksen suuntaan.

Lupakäsittelylle 8 kuukauden maksimikesto

Viranomaiskäsittelyille tulisi määritellä 8 kuukauden sitova lakisääteinen maksimikesto.

Vältetään viranomaisten keskinäiset valitukset

EK julkaisi kesällä 2022 Rambollin tekemän selvityksen, jonka mukaan peräti kolmasosa valituksista oli  viranomaisten toisistaan tekemiä. Tämä kuormittava byrokratia pitäisi jatkossa välttää siten, että eri viranomaisten näkemykset yhteensovitetaan jo varsinaisen käsittelyprosessin aikana. Edellä mainittu lupamestari olisi tässä avainasemassa.

Tuomioistuinten työkuormaa tulisi vähentää siten, että valitusoikeus tarkistetaan jo valitusta jätettäessä. Välittömästi perittävillä oikeudenkäyntimaksuilla voidaan myös leikata tarpeettomia valituksia erityisesti kaavoitus-, rakentamis- sekä ympäristölupa-asioissa.

Uudistukselle selkeä omistaja ja hänelle riittävät valtuudet

Kyse on poikkihallinnollisesta kokonaisuudistuksesta. Jotta se saadaan ensi hallituskaudella toteutettua, valtionhallintoon tarvitaan taho, jolla on johtovastuu uudistuksen läpiviemisestä. Tällä taholla pitää olla toimivaltuudet johtaa prosessia yli hallintorajojen.

Ensiaskelia on otettu

Elinkeinoelämä kiittää siitä, että lupakäsittelyyn on jo vuoden 2022 puolella järjestetty akuuttia helpotusta lisäämällä valitustuomioistuinten resursseja sekä ottamalla käyttöön vihreiden investointien etusijamenettely. Tämä on ollut tarpeellinen ja onnistunut päänavaus. Perimmäinen tavoite on kuitenkin yhä ennallaan: tehdään aito uudistus, jossa koko prosessi ja sen rakenteet virtaviivaistetaan ja tehostetaan. Suomi tarvitsee kaikkien toimialojen investoinnit, jotka täyttävät lainsäädännön ja korkean ympäristönsuojelutason vaatimukset.

Tutustu tarkemmin EK:n esittämään investointiluvituksen uudistukseen Rambollin laatiman raportin muodossa:
Investoinnit liikkeelle -raportti