Uudistuva työelämä: Arella pelataan yhdessä tiimissä, sekä arjessa että erikoistilanteissa

18.11.2021

Harvassa yrityksessä tiimityöskentelytaidot ovat joutuneet samanlaiseen tulikokeeseen kuin Arella. Joustavan tiimipelaamisen ohella reilu meininki yrityksessä koostuu muun muassa avoimuudesta, tasa-arvosta ja hyvästä vuorovaikutuksesta. Are on EK:n jäsenliitto Rakennusteollisuuden jäsenyritys.

Mistä syntyy hyvä yhteispeli ja reilu meininki työpaikan arjessa?

Are Oy:llä pääluottamusmiehenä toimiva sähköasentaja Pasi Lapinlehto ja hänen esimiehensä projektipäällikkö Saku Sassi vetävät yhtä köyttä työpaikan reilun meiningin määrittelyssä.

”Hyvä yhteispeli syntyy, kun asioita käsitellään avoimesti, yhdessä henkilöstön ja johdon välillä. Kaikkien osapuolten tulee osata kuunnella toisiaan ja ilmapiirin pitää olla sellainen, että erilaisia kehitysehdotuksia voidaan pallotella molempiin suuntiin. Niin ikään työpaikan yhteiset pelisäännöt täytyy olla selvillä aivan kaikilla”, toteaa Lapinlehto. Sassi komppaa häntä painottaen reilun ja tasapuolisen kohtelun tärkeyttä. ”Ketään ei saa yrittää vedättää.”

Millainen on unelmakollega?

”Unelmakollega on itseohjautuva, työhön aktiivisesti tarttuva, ongelmatilanteissa ratkaisukeskeinen ja työnsä hanakasti loppuun saattava”, summaa Sassi. Hän korostaa myös hyvien vuorovaikutustaitojen merkitystä, sekä asiakkaiden kohtaamisessa että kollegojen kesken. ”Erityisesti toivon, että nykyisen asentajasukupolven ikääntyessä kokeneemmalla väellä riittäisi halua opastaa ja perehdyttää nuorempaa polvea uransa alkutaipaleella.”

Lapinlehtokin haluaa nostaa esiin perehdyttämisen merkityksen ja huomauttaa, että yhtälailla esimiehet tarvitsevat kattavaa perehdytystä omaan työhönsä.

”Unelmapomo huolehtii, että työntekijä saa riittävän perehdytyksen tehtäviinsä. Enkä tarkoita tällä ainoastaan työsuhteen tai uuden projektin alussa annettavaa perehdytystä, vaan sen täytyy jatkua koko työuran ajan. Rakennusalalla olosuhteet, määräykset ja vaatimukset muuttuvat jatkuvasti.”

Hän muistuttaa myös varhaisen puuttumisen mallista: unelmapomo uskaltaa kysyä, jos yhtään vaikuttaa siltä, että alaisella ei ole kaikki kunnossa. Tärkeiden ominaisuuksien listaa hän jatkaa muun muassa taidolla tunnistaa liialliseksi kasvaneet työkuormat ja työturvallisuuteen liittyvät riskit. Lisäksi hän painottaa työaika-, työturvallisuus- ja työsopimuslakien tuntemusta.

Lapinlehto ja Sassi ovat yksimielisiä niin ikään henkilöstön tasa-arvoisen kohtelun tärkeydestä, niin tavallisessa arjessa kuin erimielisyystilanteissakin. Kannustusta ja palkitsemistakaan ei pidä unohtaa.

Esimerkki onnistuneesta tiimityöstä, jossa kollegat ovat kehunsa ansainneet!

Pasi Lapinlehto ja Saku Sassi muistelevat viimekeväistä tulipaloa asiakaskohteessa, jossa nopeat ongelmanratkaisutaidot olivat valttia, jotta asiakkaan tuotanto saatiin turvattua. Kiitokset he osoittavatkin koko sille yksikkörajat ylittäneelle työporukalle, joka asiassa oli osallisena.

”Tulipalon hetkellä moni joutui järjestämään lyhyellä varoitusajalla tehtävänsä kokonaan uusiksi ja venymään reilusti myös palon jälkitorjuntatöissä. Lisäresursseja saatiin onneksi oman alueen ulkopuoleltakin.”

Aina ei tietenkään tarvita näin poikkeuksellista tilannetta, kun kollegoiden joustavuus ansaitsee kiitokset.

”Esimerkiksi sähkönjakelujärjestelmien laajemmista saneerauksista on hyviä kokemuksia, kun olemme joutuneet toimimaan normaalin virka-ajan ulkopuolella, aikaikkunan ollessa hyvin tarkkaan rajattu”, Sassi jatkaa.

Lapinlehto tuo mukaan esimerkin myös johdon ja työntekijöiden välisestä yhteistyöstä. Tapaus on oiva osoitus siitä, millaista koko organisaation kattava joukkuepeli parhaimmillaan on.

”Meillä työnantaja on ottanut henkilöstön edustajat mukaan laatimaan yksikön seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa. Työskentelyä ja työhyvinvointia parantavia ratkaisuja halutaan etsiä nimenomaan yhdessä. Yksikkömme henkilöstö on ollut oikein tyytyväinen tähän uuteen toimintamalliin.”

Mitä ovat luottamuksen rakentamisen tärkeimmät elementit?

Arella työyhteisön luottamus rakentuu Pasi Lapinlehdon ja Saku Sassin luettelemille peruskiville:

”Avoimuus, joustavuus, kuunteleminen, sovituista asioista kiinni pitäminen ja tasa-arvo.”

Uudistuva työelämä -artikkelisarja