Uudistuva työelämä: HOK-Elannossa luottamus rakentuu myönteisestä ilmapiiristä, jossa kuunnellaan, keskustellaan ja kehitytään

11.11.2021

Työelämässä ihmisten välisen luottamuksen perustana on turvallisuuden tunne, jolloin ilmapiiri koetaan hyväksyväksi ja arvostavaksi. Avoimessa ilmapiirissä voi ilmaista mielipiteensä yhteisistä asioista niin, ettei virheitä tarvitse pelätä. Hyvä johtaminen rakentaa ja ylläpitää luottamusta.

Helsingin osuuskauppa Elanto on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa ja yksi alueensa tärkeimmistä työllistäjistä. HOK-Elannon konttorissa Helsingin Triplassa työskentelevän henkilöstöjohtaja Maria Hekkalan toimenkuvana on mm. henkilöstöjohtamisen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen. Hekkalan tavoitteena on, että HOK-Elannossa on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilökunta.

HOK-Elantoon kuuluvassa S-Marketissa puolestaan työskentelevä Mirjami Marttinen tekee monipuolisesti erilaisia myyntitöitä muun muassa vuorovastaavana, kassavastaavana ja palvelutorilla. Miten suuressa HOK-Elannossa rakennetaan luottamusta työnantajan ja työntekijän välille?

Millainen on unelmapomo?

Maria: Unelmapomo on sellainen, joka luo avoimen vuorovaikutuksen kulttuuria omalla esimerkillään. Hänelle tärkeää on yksilön sekä tiimin menestys ja kehitys. Unelmapomo kuuntelee ja todella kuulee tiimiään. On kuitenkin tärkeää, että pomo pitää huolta myös omasta hyvinvoinnista ja hän haluaa kehittää itseään. Mielestäni hyvällä pomolla on draivia työssään! Hän on innostunut työstään ja tartuttaa sitä draivia myös tiimiinsä oikealla tavalla.

Mirjami: Unelmapomo ei aliarvioi työntekijöitään, vaan ottaa kaikki työntekijät huomioon itsensä kanssa samanarvoisina. Hyvä pomo tukee tarvittaessa työntekijää, on reilu ja kohtelee tasa-arvoisesti kaikkia eli ei nosta ketään lempityöntekijäkseen eikä ylitse muiden. Pomo ei kyykytä työntekijäänsä, vaan mieluummin kannustaa, motivoi ja palkitsee, on toisin sanoen ihminen ihmiselle.

Kerro esimerkki tilanteesta, jolloin olet kokenut, että teidän organisaatiossanne joukkuepeli toimii?

Mirjami: Meillä laitettiin hiljattain koko kauppa kiinni remontin takia kuukaudeksi. Se meni todella hyvin. Kaikki puhalsivat yhteen hiileen, kukaan ei valittanut, vaan kukin otti tuona aikana talvilomiaan ja työskenteli muissa marketeissa, itse olin Pohjois-Tapiolassa. Silloin tuntui, että meillä joukkuepeli toimi ja kuukauden jälkeen oli mukava palata uuteen remontoituun liikkeeseen.

Maria: Tässä vastauksessa täytyy tuoda esiin korona-aika, se miten porukka on selviytynyt todella uudesta, haastavasta tilanteesta ja kuitenkin on ollut oltava siellä etulinjassa palvelemassa asiakkaita. Meidän esihenkilömme ovat onnistuneet tukemaan ja johtamaan tiimejänsä uudenlaisessa tilanteessa ja erityisesti on korostunut myös ei pelkästään tiimin, mutta myös yksilön johtaminen ja tukeminen. Jokainen työntekijä on kokenut tämän ajan hyvin eri tavoin ja se vaatii esihenkilöltä paljon. Myös erinomainen viestintä eri osastojen ja sidosryhmien välillä on ollut organisaatiomme tukipilari poikkeusaikana.

Mitkä ovat mielestäsi luottamuksen rakentamisen tärkeimmät elementit?

Maria: Luottamuksen perustana on mielestäni turvallisuuden tunne: ihminen tuntee olonsa hyväksytyksi ja arvostetuksi sekä kokee ilmapiirin avoimeksi. Luottamusta lisää se, että voi ilmaista mielipiteensä yhteisistä asioista ja ei pelätä virheitä. Informaation kulku on tärkeää ja se, että kaikille ovat yhteiset asiat ja pelisäännöt tuttuja. Johdonmukainen, hyvä johtaminen rakentaa ja ylläpitää luottamusta. Samoin oikea-aikainen puuttuminen häiritseviin asioihin on todella tärkeää! Avoimuus kaiken kaikkiaan.

Johdonmukainen, hyvä johtaminen rakentaa ja ylläpitää luottamusta. 

Mirjami: Johdon pitää osata antaa myös vastuuta työntekijöille ja kuunnella työntekijöiden mielipiteitä. Usein myyjillä on omakohtaista kokemusta työtehtävän järjestämisessä myymälässä parhaalla mahdollisella tavalla. Kun työntekijöillä tulee ideoita työtehtävistä, on tärkeää, että johto ei torppaa niitä. Esimerkiksi me myyjät mietimme usein työssämme, miten vaikkapa jokin tilausasia saadaan sujumaan järkevästi.

Uudistuva työelämä -artikkelisarja