Vakituiset työsuhteet pitävät pintansa

07.02.2013

EK:n jäsenyrityksistä viidennes aikoo palkata lisää henkilöstöä vuoden 2013 aikana. 60 prosenttia yrityksistä arvioi, että henkilöstömäärä tulee pysymään ennallaan. Henkilöstömäärän vähentymistä ennakoi 20 prosenttia yrityksistä.

EK:n jäsenyrityksissä työskentelee 950 000 työntekijää. Heistä 90 prosenttia työskentelee vakituisessa työsuhteessa ja 10 prosenttia määräaikaisessa työsuhteessa.

– Työsuhteiden jakautuminen vakituisiin ja määräaikaisiin on pysynyt lähes ennallaan viimeisten viiden vuoden aikana, mikä kertoo varsin vakaasta tilanteesta, toteaa asiantuntija Jenni Ruokonen EK:sta.

Samalla viiden vuoden aikajaksolla rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä ovat olleet hienoisessa laskussa. EK:n jäsenyrityksistä 37 prosenttia koki rekrytointivaikeuksia vuoden 2012 aikana. Ammattitaitoisen henkilöstön saaminen oli vaikeinta tutkimus- ja teknisten palveluiden yrityksissä, terveyspalvelualalla, tietopalveluissa sekä kiinteistöpalvelujen alalla. Teollisuudessa eniten rekrytointivaikeuksia kohtasivat kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset.

Rekrytointivaikeuksien syyt vaihtelivat toimialan mukaan. Tieto- ja tutkimuspalveluiden sekä kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset kertoivat, että avoimiin työtehtäviin on ylipäätään vaikea saada hakijoita. Terveyspalvelualan yrityksissä hakijoiden riittämätön peruskoulutus on ollut työllistämisen esteenä.

Ammattitaito ja asenne ratkaisevat rekrytoinnin

Neljännes EK:n jäsenyritysten kokemista rekrytointivaikeuksista johtui hakijoiden osaamisen puutteista. Osaavia hakijoita on yritysten mukaan kuitenkin enemmän tarjolla verrattuna muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen.

EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelussa kysyttiin nyt ensimmäistä kertaa rekrytointivaikeuksien taustalla vaikuttavia osaamistarpeita. Taito toimia kansainvälisissä tehtävissä, kielitaito ja taloushallinnon osaaminen nousivat esiin lähes joka alalla.

Tietopalvelualan yritykset hakivat eri ohjelmointikielien ja tietokantojen käytön hallitsevia henkilöitä. Tämän ohella alan yritysten vastauksissa painottui asiakasalojen tuntemus ja moniosaajuus.

– Eräskin yritys oli tuloksetta etsinyt osaajia, joissa yhdistyisi tietotekniikan, rakentamisen ja yhdyskuntatekniikan yhteisosaaminen, havainnollistaa Jenni Ruokonen.

Tutkimus- ja teknisten palveluiden yritysten osaamispuutteista johtuvat rekrytointivaikeudet voidaan puolestaan kiteyttää seuraavasti: Haetaan rakennesuunnittelussa itsenäiseen työhön kykenevää projektipäällikköä, joka osaa ja haluaa työskennellä myös asiakasrajapinnassa.

Tiedot perustuvat EK:n vuosittaiseen Henkilöstö- ja koulutustiedusteluun. Otospohjaisessa tiedustelussa oli mukana 2 700 yritystä ja tiedot kerättiin loka–marraskuussa 2012.

EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun tulokset graafeina (pdf)

Lisätiedot:

Asiantuntija Jenni Ruokonen, puh. 09 4202 2802