Venäjän-kaupan barometri: Vienti takkuaa, mutta Venäjällä toimivilla yrityksillä menee jo paremmin

09.05.2016

Venäjän talouden asteittainen tasaantuminen näkyy jo orastavana positiivisuutena etenkin yritysten tulevaisuuden odotuksissa. Venäjällä toimivat yritykset ovat hieman vientiyrityksiä paremmin pystyneet sopeuttamaan toimintaansa vallitseviin olosuhteisiin, kertoo Venäjän-kaupan barometri keväältä 2016. 

Venäjä_123RF_8344714_lVenäjän taloustaantuma, pakotteet, öljyn alhainen hinta ja heikko ruplan kurssi ja venäläisyritysten rahoitusvaikeudet supistivat Suomen ja Venäjän välistä kauppaa noin kolmanneksella vuonna 2015. Barometriin osallistuneiden noin 700 yrityksen vastaukset heijastelevat tullin tilastojen ja Venäjän taloustilanteen antamaa kuvaa, mutta uutta on, että parin vuoden šokin jälkeen yritykset näkevät jo valonpilkahduksia.

Yritysten odotukset Venäjän talouden kehityksestä eivät ole aivan yhtä pessimistisiä kuin aiemmin. 52 prosenttia vastanneista uskoo Venäjän talouden kasvavan hieman tai pysyvän nykyisellään. Syksyllä talouden tasaantumiseen tai kasvuun uskovia oli vain 30 prosenttia.

Liiketoiminta Venäjällä on edelleen supistunut kuluneiden kuuden kuukauden aikana, mutta ei enää samaa tahtia kuin aiemmin. Odotukset ovat kääntyneet 1,5 vuoden pessimisimin jälkeen selvästi positiivisiksi. Vastaajista 31 prosenttia odottaa kasvua seuraavan puolen vuoden aikana ja 47 prosenttia arvelee tilanteen pysyvän nykytasolla. Syksyllä kasvua odotti 21 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Vienti Venäjälle on vähentynyt kuluneiden 6 kuukauden aikana. Hiipumisesta raportoi 15 prosenttia yrityksistä eli sama määrä kuin edellisessä mittauksessa. Silti viennissäkin on havaittavissa lievää tasaantumista, sillä supistumisesta kertovien määrä on laskenut. Yritykset odottavat negatiivisen kehityksen taittuvan seuraavan 6 kuukauden aikana.

Tuonti Venäjältä kuluneiden 6 kuukauden aikana on pysynyt käytännössä samalla tasolla kuin edellisissä mittauksissa. Tuonnin odotetaan kasvavan seuraavan puolivuotisjakson aikana.

Edellisten 12 kuukauden aikana Venäjälle tehdyt investoinnit ovat pysyneet viime syksyn lukemissa. Talouden tasaantuminen on kääntänyt myös yritysten investointiaikeet pieneen kasvuun. Joka viides yritys aikoo investoida seuraavan 12 kuukauden aikana. Investointien kohteena on useimmiten tytäryhtiö tai edustusto.

Yritykset ovat aktivoituneet selvästi ja aiempaa harvempi pysyttelee passiivisena. Yrityksistä jopa 30 prosenttia kertoo vahvistaneensa myyntiään ja/tai lisänneensä markkinointia. Edelleen 15 prosenttia vähentää henkilökuntaansa Venäjällä ja hieman aiempaa useampi myös Suomessa.

Valtaosa yrityksistä (62 %) arvioi Venäjä-pakotteiden vaikuttaneen toimintaansa negatiivisesti. Vain muutamalle yritykselle ( 2 %) tilanteella on ollut joitakin positiivisia vaikutuksia. Kielteisistä asioista mainitaan useimmin venäläisten yritysten rahoitukseen/rahan puutteeseen liittyvät ongelmat. Myös ruplan kurssi ja sen vaikutukset hintoihin, heikko ostovoima ja kysyntä, asiakkaiden ja tiettyjen tuoteryhmien joutuminen pakotelistalle, protektionismi sekä negatiivinen asenne / ilmapiiri venäläisiä kohtaan hankaloittaa yritysten tilannetta.

Venäjän-kaupan barometritutkimusta on tehty vuodesta 2002 asti, yhteensä 29 kertaa. Nyt tutkimus tehtiin Suomalais-Venäläisen kauppakamarin,East Officen, Elinkeinoelämän keskusliiton ja Keskuskauppamarin yhteistyönä. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus. Alla tutkimuksen tilaajien kommentit barometrista ja Venäjän nykytilanteesta:

Jaana Rekolainen, toimitusjohtaja, SVKK:
”Hyvät ajat ovat vielä kaukana edessäpäin, mutta niin omat kokemuksemme kuin barometrin tulokset kertovat että yritysten usko markkinaan on hiljalleen palaamassa. Venäläisten asiakkaiden rahoitusongelmat ja maan talouden tila huolestuttavat, mutta monet ovat jo oppineet elämään tilanteen kanssa. Vaikeuksista huolimatta Venäjän potentiaali kiinnostaa muitakin maita, siksi pidän tärkeänä viestinä, että suomalaisyritykset ovat aktivoituneet hakemaan uusia tapoja ja mahdollisuuksia pysyä markkinoilla.”

Raimo Valo, toimitusjohtaja, East Office:
”Venäjällä toimivat suuryritykset suhtautuvat varovaisen toiveikkaasti tulevaisuuteensa. Erityisesti ne yritykset, joilla on tuotantoa Venäjällä, hyötyvät parantuneesta likvideettitilanteesta, vaikka reaalipalkkojen lasku edelleen näkyy kulutuskysynnässä. Ehkä tilanteeseen sopeutumista on helpottanut kiinteiden ja muuttuvien kulujen huomattava lasku.”

Petri Vuorio, johtaja, EK:
”Ruplan heikkeneminen sekä asiakkaiden vähentynyt ostovoima ovat muun muassa aiheuttaneet siirtymää edullisemman hintaluokan tuotteisiin. Ruplan kehitys kytkeytyy jatkossakin hyvin pitkälti öljyn maailmanmarkkinahintaan, jonka konsensusennusteet odottavat hieman toipuvan, tosin epävarmuustekijöiden sävyttämänä. Aiempina vuosina merkittävänä haasteena koettujen tullaus- ja sertifiointimenettelyiden osalta tilanne on hieman kohentunut etenkin niiden muutosherkkyyden vähenemisen ansiosta.”

Timo Vuori, johtaja, Keskuskauppakamari:
”Yli 60 prosenttia yrityksistä ilmoittaa pakotteiden haittaavan Venäjän kauppaa, erityisesti rahoituksen järjestämistä. Tästä huolimatta suomalaisyritykset yhä ymmärtävät pakotteiden poliittiset perusteet. Ei pidä luulla, että pakotteiden poistamisella kauppasuhteet normalisoituisivat yhdessä yössä.”

Tarkastele barometrin tuloksia kokonaisuudessaan.

Lisätiedot: 

Jaana Rekolainen, toimitusjohtaja, SVKK, puh. +358 400 457 743, etunimi.sukunimi@svkk.fi
Raimo Valo, toimitusjohtaja, East Office, puh. +358 45 2021232, etunimi.sukunimi@eastoffice.fi
Petri Vuorio, johtaja, EK, puh. +358 50 323 2979, etunimi.sukunimi@ek.fi
Timo Vuori, johtaja, Keskuskauppakamari, puh. 358 9 42426238, etunimi.sukunimi@chamber.fi