WTO:n kauppamenettelysopimus pääsi raiteilleen

28.11.2014

Kaupan vapauttamisneuvotteluissa otettiin kuluvalla viikolla tärkeä askel eteenpäin, kun WTO:ssa vuosi sitten sovitun kauppamenettelysopimuksen (TFA) hyväksyntä voi jälleen edetä. On arvioitu, että tämä sopimus laskee parhaimmillaan EU:n ulkopuolelle suuntautuvan kaupankäynnin kuluja 15 prosentilla.

Sopimuksen tiellä olleet vaikeudet ratkesivat, kun WTO:ssa sovittiin torstaina 27. marraskuuta ruokaturvallisuutta koskevista sekä eräistä muista TFA-sopimuksen ongelmakohdista. Sopimuksen voimaanastumiselle ei asetettu nyt määräaikaa. Se tulee voimaan, kun kaksi kolmasosaa WTO:n jäsenmaista on sen ratifioinut. Voimaanastumisajankohdaksi on arvioitu aikaisintaan vuotta 2016.

Balilla joulukuussa 2013 sovittu kauppamenettelysopimus on vuonna 2001 käynnistetyn WTO:n Dohan neuvottelukierroksen laajimmin kaupan vapauttamiseen vaikuttava uusi sopimus.

Kun kauppamenettelysopimuksen hyväksymisprosessi voi nyt jatkua, se helpottaa etenemistä myös muissa WTO:n joulukuun 2013 kokouksen aiheissa, kuten useanvälisten palvelukaupan ja ympäristötuotteiden kaupan vapauttamisneuvotteluissa.

Lisätietoa WTO:n sivuilta.