Yrityksille työkalupakki vähähiilisestä liiketoiminnasta

02.06.2016

Miten yritys voi kehittää omaa toimintaansa vähähiiliseksi? Entä miten vähähiilisyydestä synnytetään uutta liiketoimintaa? Näihin kysymyksiin saa nyt kouriintuntuvia neuvoja, kun Sitra julkaisi yrityksille työkalupakin vähähiilisen liiketoiminnan kehittämisestä.

Pakin saa käyttöönsä tästä linkistä: Hiilineutraali työkalupakki.

Yritykset ovat ratkaisevassa roolissa uusien vähähiilisten innovaatioiden synnyttämisessä. Toisaalta tulevaisuudessa pärjäävät parhaiten yritykset, jotka lähtevät ajoissa muuttamaan liiketoimintaansa vähähiiliseen suuntaan. Tästä syystä Sitra ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat liikkeellä. Tavoitteena on antaa vinkkejä liiketoiminnan kehittämisestä ja toisaalta kertoa yritysesimerkkien avulla onnistumisista.

Mitä taustalla?

Jotta maapallon lämpeneminen voidaan rajoittaa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti selvästi alle kahteen asteeseen, koko yhteiskunnan on muututtava vähähiilisemmäksi. Tämä edellyttää monenlaisia puhtaita ratkaisuja ja uusia liiketoimintakonsepteja, joita tarvitaan entistä enemmän ja nopeammassa tahdissa.

Kansainvälisen cleantech-markkinan suuruudeksi on arvioitu 6 000 miljardia euroa  vuoteen 2050 mennessä. Tämä on myös suomalaisille yrityksille valtava mahdollisuus.

Yritykset ovat ratkaisevassa roolissa uusien vähähiilisten innovaatioiden synnyttämisessä. Yritykset voivat kehittää ratkaisuja, joilla on mahdollista vähentää energian ja materiaalien käyttöä ja pienentää päästöjä. Kun vielä onnistumme tuotteistamaan ratkaisut, ovat kasvavat markkinat ulottuvillamme. Puhtaan teknologian ja uusien palveluiden avulla voidaan samalla parantaa ympäristön tilaa, kansalaisten elämänlaatua ja saada aikaan myönteisiä talousvaikutuksia.

Yritysten ei kannata odottaa. Tulevaisuuden kilpailussa pärjäävät parhaiten yritykset, jotka lähtevät ajoissa muuttamaan liiketoimintaansa vähähiiliseen suuntaan. Muutos ei tapahdu sormia napsauttamalla vaan vaatii pitkäjänteistä työtä.

Mitä tarvitaan?

Aivan ensimmäiseksi yrityksen on hyväksyttävä toimintaympäristön muuttuminen ja lähdettävä miettimään sen tarjoamia uusia mahdollisuuksia.

Vähähiilisyydelle on myös annettava sille kuuluva painoarvo: vähähiiliseen liiketoimintaan siirtyminen on nostettava osaksi yrityksen strategiaa. Myös johtamista on kehitettävä tavoitteen mukaisesti.

Muutoksen ”päästötehokkuutta” voidaan mitata hiilikädenjäljen avulla. Mitä enemmän yrityksen tarjoamien ratkaisujen avulla onnistutaan vähentämään päästöjä, sitä suuremmaksi yrityksen positiivinen hiilikädenjälki kasvaa.

Innostu esimerkeistä

Kuvaamme neljän seuraavan viikon aikana Sitran kokoamien esimerkkien avulla, kuinka yritykset voivat lähteä muuttamaan omaa liiketoimintaansa vähähiilisempään suuntaan.

Keskitymme juttusarjassa neljään teemaan:

  • Viikko 23: Uudet liiketoimintamahdollisuudet
  • Viikko 24: Strategia
  • Viikko 25: Johtaminen ja yrityskulttuuri
  • Viikko 26: Päästötehokkuus ja hiilikädenjälki

Ensi viikon torstaina kerromme, millaisilla ratkaisuilla ja liiketoimintakonsepteilla Valtavalo, Eniram ja Are auttavat säästämään energiaa ja hillitsemään ilmastonmuutosta.