Lausunto työryhmän välimietinnöstä yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamiseksi

02.07.2021

Elinkeinoelämän keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua esitysluonnoksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa. EK on ollut edustettuna luonnosta valmistelleessa työryhmässä. 

Ehdotuksessa on keskitytty maksukyvyttömyysdirektiivin edellyttämiin muutoksiin. Keskeisimpänä ehdotuksena on esitys uudesta varhaisen vaiheen saneerausmenettelystä. Varhaisen vaiheen menettelyn tarkoituksena olisi mahdollistaa yrityssaneeraukseen hakeutuminen jo uhkaavan maksukyvyttömyyden tilanteessa, jolloin saneeraus voi menestyä paremmin.  

EK tukee esitystä. Yrityssaneeraushakemukset tehdään usein liian myöhäisessä vaiheessa. Vaikka yrityssaneerauslaki sinänsä mahdollistaisi jo nykyisin saneeraukseen hakeutumisen jo aiemmassa vaiheessa, ei tämä ole käytännössä ollut tehokkaasti toimiva tapa. Katsomme, että ehdotettu varhaisen vaiheen saneerausputki voisi edistää saneeraukseen hakeutumista nykyistä varhaisemmassa vaiheessa. 

EK pitää tärkeänä, että esitysluonnoksen mukaisesti yrityssaneeraukseen pääsyn kynnystä ei madalleta liian merkittävästi. Pidämme perusteltuna, että esitys olisi tasapainoinen toisaalta velallisyrityksien, että velkojien kannalta. Yrityssaneeraukseen hakeutumista nykyistä varhaisemmassa vaiheessa voidaan pitää perusteltuna asiana, joka voisi toisaalta saada saneerauskelpoiset yritykset pelastettua, että toisaalta saataisiin liian huonossa kunnossa saneeraukseen olevat yritykset tietoiseksi tilanteestaan. Varhaisemmassa vaiheessa saneeraukseen hakeminen voisi osaltaan myös auttaa joidenkin työpaikkojen pelastamisessa, kun saneeraus voisi onnistua todennäköisemmin.  

Lausuntopalvelu