Lausunto ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työehto- ja lupavalvonta-asioiden neuvottelukunnasta

Työ- ja elinkeinoministeriö | pvm | VN/3454/2021-TEM-1

Työvoiman maahanmuuton hallinto on siirretty sisäministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön vuoden 2020 alusta lähtien. EK on pitänyt perusteltuna, että vastuu sisäministeriön hallinnoiman neuvottelukunnan ylläpidosta siirrettään työ- ja elinkeinoministeriölle. Eduskunnassa on vireillä HE 253/2020 ulkomaalaislain muuttamisesta, jossa esitetään neuvottelukunnan toimialan laajentamista koskemaan myös maahan saapuvia yrittäjiä.

EK on osallistunut aiemman neuvottelukunnan toimintaan ja pitää hyödyllisenä sitä, että on olemassa viranomaisten ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyöelin, jossa voidaan tarkastella työ- ja oleskelulupien ehtojen täyttymistä, keskustella työperusteisen maahanmuuton ilmiöistä ja merkittävällä tavalla tukea ulkomaisen työvoiman ja yrittäjien hyväksikäytön torjuntaa.

Työsuojeluhallinnosta annetun lain mukaan työsuojelua koskevien periaatekysymysten käsittelyä, työsuojelun yhtenäistämistä ja edistämistä sekä alan yhteistoiminnan kehittämistä varten sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä on työsuojeluneuvottelukunta. EK toivoo, että neuvottelukuntien työ täydentää toisiaan eikä luo päällekkäisyyksiä.

Suomeen tulevien ulkomaisten yrittäjien määrä on varsin pieni. Suomessa tehdään työtä uusien yrittäjien, erityisesti ns. start up yrittäjien houkuttelemiseksi. Tämä tukee myös muistiossa pohdittua Business Finlandin kutsumista neuvottelukunnan työhön. BF:n rooli ulkomaisten työntekijöiden ja yrittäjien houkuttelussa on kasvanut merkittävästi ja sille on ilmeisesti varattu suuri rooli myös tulevaisuudessa. Pidämme hyvänä ajatusta siitä, että BF voi osallistua neuvottelukunnan työskentelyyn.