Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 3 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö | 3.7.2020 | Hanke VM122:00/2019 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 3 §:n muuttamisesta. Esityksessä on kyse arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostamisesta 10 000 eurosta 15 000 euroon hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostamista hyvänä muutoksena, koska se pienentää hallinnollisia kustannuksia yritystoimintaansa aloittavien toimijoiden keskuudessa ja kannustaa yrittäjyyteen.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK huomauttaa tulevasta direktiivitason 2025 voimaantulevasta muutoksesta, jonka myötä Suomi joutuu luopumaan arvonlisäveron alarajahuojennoksesta. Jos alarajahuojennoksen poistoa ei vielä tässä vaiheessa oteta huomioon alarajan määrässä, on alarajan nosto syytä arvioida uudelleen voimaantulon yhteydessä.