Suhdannebarometri: huhtikuu 2022

Huhtikuun 2022 Suhdannebarometri

  1. Suhdannenäkymät heikentyneet selvästi, rakentaminen etunenässä
  2. Suhdannetilanne kantaa vielä teollisuudessa, palvelut ja rakentaminen kääntyneet laskuun
  3. Työllisyys kasvaa nyt palveluiden vetämänä, rakentamisessa henkilöstöodotukset viilentyneet selvästi
  4. Tuotanto ja myynti kasvaneet, mutta tahdin odotetaan rauhoittuvan
  5. Palvelut kärsivät yhä pahenevasta työvoimapulasta, teollisuudessa ja rakentamisessa ongelmana materiaalipula sekä kova kustannusten nousu

Maailmantalous

Maailmantalouden kasvuennusteet ovat alkuvuoden aikana korjaantuneet alaspäin. Kasvun hidastumisen taustalla vaikuttavat nyt kolme tekijää. Venäjän hyökkäys Ukrainaan, Kiinan koronavirustilanne sekä kiihtynyt inflaatio. Vastatuulista huolimatta maailmantalouden ennakoidaan kasvavan tänä vuonna vajaan neljän prosentin vauhtia ja saman tahdin ennakoidaan jatkuvan myös ensi vuonna.

Ennuste BKT:n määrän muutoksesta vuosina 2022–2023

Päivitetty

Vuosimuutos, %

Lähde: IMF, VM

Kasvunäkymät ovat kevään aikana heikentyneet etenkin Euroopassa. Venäjän raakalaismaiset toimet Ukrainassa ovat lisänneet epävarmuutta ja saaneet länsimaat asettamaan merkittäviä pakotteita Venäjää vastaan. Hintojen nousuvauhti on kiihtynyt myös euroalueella ja etenkin energian hintojen nousu on ollut nopeaa. Nopeasti muuttunut tilanne on heikentänyt erityisesti kuluttajien luottamusta. Sodalla on ollut suuria vaikutuksia myös yrityksiin, mutta palveluiden elpyminen koronasta ja globaalin teollisuuden edelleen jatkunut vahva veto ovat kompensoineet tilannetta. Paljon riippuu siitä, miten tilanne Euroopassa kehittyy lähikuukausien aikana.

Yhdysvalloissa vielä alkuvuoden aikana talouden kuvaa hallinnut koronavirus on jäänyt taka-alalle. Sen sijaan merkittävästi kiihtynyt inflaatio, keskuspankin reagointi ja korkojen nopea nousu on entistäkin haastavammassa yhtälössä. Toisaalta FED joutuu kiristämään rahapolitiikkaansa suitsiakseen inflaatiota ja samalla syntyy merkittävä riski talouden hidastumisesta. Kuten monissa aikaisemmissakin käänteissä, asuntomarkkinoita kannattaa pitää silmällä.

Kiinassa ongelmat kasautuvat valitun koronavirusstrategian myötä. Rajoitustoimien piirissä on kevään aikana ollut selvästi enemmän ihmisiä kuin keväällä 2020. Tämä on nopeasti heijastunut esimerkiksi satamaliikenteen häiriöinä, jotka välittyvät nopeasti ja pitkävaikutteisesti koko maailmantalouteen. Eikä tilannetta helpota merkittävän osan taloudesta muodostava kiinteistösektori ja sen tulevaisuus. Myös demografia on kohtaamassa ison käänteen, kun väkiluku Kiinassa kääntyy hyvin todennäköisesti laskuun jo tänä vuonna.

Suomen elinkeinoelämän näkymät

Suomen elinkeinoelämän näkymät jatkoivat laskuaan huhtikuussa. Saldolukema putosi arvoon -23, kun vielä tammikuussa oltiin lukemassa -2. Yritykset arvioivat myös suhdannetilanteensa tasaantuneen selvästi kevään aikana. Heikentyneiden suhdannenäkymien myötä elinkeinoelämän suhdannekello painui entistä selvemmin laskusuhdanteen puolelle. Pudotus on tapahtunut kaikilla päätoimialoilla, mutta rakentamisessa näkymät tummenivat selvästi enemmän kuin muilla päätoimialoilla.

Suomen elinkeinoelämän suhdanteet huhtikuussa 2022

Päivitetty

Teollisuus, rakentaminen ja palvelut, saldoluku

Lähde: EK Suhdannebarometri

Henkilöstöodotukset

Yritysten selvästi heikentyneet suhdannearviot eivät kuitenkaan näy vielä henkilöstöodotuksissa. Henkilöstön määrä on jatkanut kasvuaan viime kuukausien aikana ja kasvu näyttäisi jatkuvan myös tulevina kuukausina.

Työllisyyden kasvua ylläpitää nyt palveluiden palautuminen koronasta. Vielä alkuvuonna paremmalta vaikuttaneessa rakentamisessa henkilöstöodotukset ovat nyt jäähtyneet selvästi. Teollisuudessa henkilöstöodotukset tuleville kuukausille ovat myönteiset, mutta hieman aiempaa varovaisemmat.

Elinkeinoelämän henkilöstö­kehitys huhtikuussa 2022

Päivitetty

Teollisuus, rakentaminen ja palvelut, kausitasoitettu saldoluku

Lähde: EK Suhdannebarometri

Kasvun esteet

Tuotanto ja myynti ovat edelleen jatkaneet kasvuaan, mutta tahti on rauhoittumassa. Suurimpana kasvun esteenä yritykset näkevät yhä ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden. Suhdanteen tasaantumisen myötä ongelmat ovat hieman helpottaneet alkuvuodesta. Työvoiman saatavuusongelmista raportoi nyt 32 prosenttia vastaajista. Osuus on laskenut kaksi prosenttiyksikköä alkuvuodesta. Kapasiteetti ja materiaalipula on noussut jo toiseksi suurimmaksi kasvun esteeksi. Ongelmia raportoi 20 prosenttia, joka on kyselyhistorian korkein lukema. Materiaalipulan rinnalla myös kysyntäongelmat ovat yhä varsin yleisiä, sillä 19 prosenttia vastaajista näki niiden haittaavan tuotantoa ja myyntiä.

Yritysten kasvun esteet huhtikuussa 2022

Päivitetty

Teollisuus, rakentaminen ja palvelut, osuus vastanneista, %

Lähde: EK Suhdannebarometri

Tarkastelu päätoimialoittain

Palvelut

Palveluiden suhdannenäkymät sukelsivat huhtikuussa. Myös suhdannetilanne kääntyi hieman heikompaan. Vaikka myynti ja henkilöstöodotukset ovat palvelualoilla nousussa, työvoimapula ja kuluttajien heikentynyt luottamus heikentävät kasvumahdollisuuksia ja vähentävät kysyntää. Osalla palvelualojen yrityksistä koronasta palautuminenkin on vielä kesken. Myös kustannusten ripeä nousu luo epävarmuutta tulevaan.

Palveluiden suhdanteet huhtikuussa 2022

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK Suhdannebarometri

Palveluiden eri alatoimialojen suhdannenäkymissä on havaittavissa muutoksia. Pitkään koronasta kärsinyt matkailu- ja ravintola-alan suhdannenäkymät ovat vihdoin hieman parantumassa. Vastaavasti liikenteen, kaupan ja rahoitusalan näkymät ovat puolestaan heikentyneet. Näkymien tummumista selittävät nopea liikennepolttoaineiden hinnannousu sekä kuluttajien luottamuksen notkahdus.

Suhdannenäkymien muutos palvelualoilla tammikuu-huhtikuu 2022

Päivitetty

Saldoluvun muutos

Lähde: EK Suhdannebarometri

Teollisuus

Teollisuudessa suhdannetilanne kääntyi kevään aikana alaspäin, mutta on verraten hyvällä tasolla. Jo viime vuoden puolella vakiintuneet suhdannenäkymät sen sijaan laskivat huhtikuussa selvästi. Teollisuuden osalta suhdanne rauhoittuu. Rauhoittuminen ei kuitenkaan heijastu vielä henkilöstöodotuksiin, jotka ovat pysyneet positiivisina.

Teollisuuden suhdanteet huhtikuussa 2022

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK Suhdannebarometri

Materiaalipula jatkaa selvästi suurimpana tuotannon kasvun esteenä. Huomionarvoista on myös, että riittämättömästä kysynnästä raportoi ennätysvähän vastaajista. Tätä tukee myös teollisuuden tilauskannan kehitys, joka on nyt lähellä 2000-luvun huippulukemia. Samaan aikaan varastot ovat kasvussa. Kova globaali kysyntä, toimitusketjujen ongelmat sekä uudet investointitarpeet ovat nostaneet kustannuksia merkittävästi. Tätä taustaa vasten ei ole ihme, että parin vuoden ripeä suhdanne on rauhoittumassa.

Teollisuuden kysyntä vs. materiaalipula

Päivitetty

Tilauskanta normaaliin verrattuna (saldo), kapeikot (osuus vastaajista, %)

Lähde: EK Suhdannebarometri

Rakentaminen

Rakentamisessa on tapahtumassa pysyvämpi käänne noin seitsemän vuotta kestäneen nousukauden päätteeksi. Sekä suhdannetilanne että -näkymät ovat alalla heikentyneet. Rakennusalan tuotanto- ja henkilöstöodotukset ovat viilentyneet nopeasti ja etenkin syksy on monessa suhteessa arvoitus. Materiaalien saatavuus ja kustannusten nousu on ollut voimakasta. Alan suurin tuotannon kasvuneste on kuitenkin yhä ammattitaitoisen työvoiman saatavuus.

Rakentamisen suhdanteet huhtikuussa 2022

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK Suhdannebarometri

Asuntorakentamisessa liikutaan tuntemattomilla vesillä, kun asiaa tarkastellaan kappalemääräisten aloitusten ja rakennuskustannusten nousuvauhdin näkökulmasta. Vuokrat ovat kehittyneet selvästi maltillisemmin viime kuukausien aikana ja edelleen lisääntyvä tarjonta tukee tätä kehitystä. Toisaalta äkilliset muutokset ovat myös lisänneet asuntojen kysyntää ainakin väliaikaisesti. EK:n Suhdannebarometrin perusteella rakennusyrityksillä on hyvin vähän valmiina olevia myymättömiä asuntoja.

Aloitetut asunnot ja rakennuskustannukset

Päivitetty

Lähde: StatFin

Toimialakatsaukset Aluekatsaukset

Suhdannebarometriaikasarjat, huhtikuu 2022
Tiedote Tiedotustilaisuuden materiaali

Lisätietoja

Sami Pakarinen

Johtaja

050 343 4337

Talous ja tutkimus