Jouni Hakala bloggaa: Kenttä on puhunut – nyt viedään yrittäjien viestejä päättäjille

11.06.2018

EK:n yrittäjyysohjelma nostaa esille pk-kentän polttavia huolia: työnantajan kannusteet, viranomaisten rooli yritystoiminnan edistäjänä ja osaamispulan ratkaiseminen. Pelissä on koko yhteiskunnan etu, kirjoittaa EK:n pk-johtaja Jouni Hakala.

EK julkaisi toukokuun lopussa yrittäjyystavoitteet seuraavalle hallituskaudelle.  Koko tavoitelistaus pohjautuu yrittäjyyden, omistajuuden ja työllistämisen kolmiyhteyteen. Jos kaikki nämä ovat kunnossa, yhteiskunta hyötyy. Yhden kulman keikuttaminen sen sijaan heikentää koko maan näkymiä.

Yrittäjyys on ollut ilahduttavassa nosteessa nuorten keskuudessa. Samalla on todettava, että työnantajayritysten lukumäärä on ollut päinvastoin laskussa. Erityisesti ensimmäisen työntekijän palkkaaminen nähdään isona riskinä. EK:n yrittäjät nostavatkin esiin tapoja, joilla työllistämiskynnystä voitaisiin laskea. Keinovalikoima sisältää niin paikallista sopimista kuin runsaasti muitakin uudistustarpeita.

Viesteissä korostuvat myös toiveet viranomaisten suuntaan. Yrittäjät joutuvat eri hallintoprosesseissa noudattamaan tiukkoja määräaikoja. Olisi oikeudenmukaista odottaa viranomaisilta samaa – toisin sanoen kohtuullisia käsittelyaikoja. Yhtä lailla yrittäjät peräänkuuluttavat kohtuullisuutta paperisotaan: samaa tietoa ei tulisi velvoittaa toimittamaan toistuvasti eri viranomaisille. Kansainvälistyvät yritykset peräänkuuluttavat julkisilta toimijoilta tehokasta ja asiakaslähtöistä palvelua. Tavoite tuplata pk-yritysten vienti on hyvä, nyt tarvitaan vain konkreettista edistymistä.

Poliittisten päättäjien suuntaan yrittäjät korostavat pitkäjänteisyyttä. Yritykset kun eivät toimi hallituskausi kerrallaan. Yli hallituskausien ulottuva toimintaympäristön turvaaminen takaa parhaiten myös työllisyyden. Vaalien lähestyessä uhkaava veronkorotushuutokauppa ei rakenna, vaan päinvastoin estää investointeja, omistajien riskinottohalua ja viime kädessä toimii työllisyyttä vastaan.

Polttavin haaste juuri tällä hetkellä on osaamistarve yrityksissä. Rekrytointivaikeudet koskevat joka kolmatta työnantajaa. Tarveharkinnan poistaminen ulkomaiselta työvoimalta tarvittaisiin heti, muunto- ja täydennyskoulutukseen on panostettava ja yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välillä on syvennettävä.

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan parhaillaan yrittäjyysstrategiaa. Tämä on positiivinen aloite ja tuottaa toivon mukaan hyvän tavoitelistan niin nyky- kuin tulevallekin hallitukselle. Ei ole yhtä taikatemppua, jolla kaikki muuttuu paremmaksi, vaan tarvitaan pitkäjänteistä yrittäjyysmyönteisyyttä.  EK:n yrittäjien viestit korostavat työllistävien yritysten ja omistajien huomioimista – kaikkien eduksi.