Ari-Pekka Jämsen bloggaa: Kauppapolitiikan on tuettava koronakriisin ratkaisua

30.03.2020

Sisäänpäin kääntyminen ei tuo ulospääsyä koronakriisistä. Nyt on entistä tärkeämpää turvata EU:n sisämarkkinoiden toimivuus, bloggaa Ari-Pekka Jämsen EK:n kauppapolitiikkatiimistä.

Koronakriisin laajentuminen koko maailmaa koskevaksi pandemiaksi on johtanut laajamittaisiin karanteeneihin ja liikkumisrajoituksiin. Kriisin aiheuttama yhtäaikainen kysyntä- ja tarjontashokki vaikuttaa myös ulkomaankauppaan. Yrityksille haasteet ovat toistaiseksi ilmenneet muun muassa heikentyneenä kysyntänä sekä toimitus- ja logistiikkaketjujen häiriöinä.

”Koronaviruksen vaikutukset heijastuvat kaikille sektoreille, eikä kauppapolitiikka ole tästä poikkeus. Näkyvin reaktio kriisiin ovat olleet eri puolilla maailmaa asetetut vientirajoitukset, joilta ei ole vältytty myöskään EU:n sisämarkkinoilla. Huolena on ollut erityisesti kriisin hoitoon tarvittavien kriittisten tuotteiden, kuten hengitysmaskien ja muiden suojavarusteiden saatavuus.

Maaliskuun alussa eräiden jäsenmaiden asettamat vientirajoitukset johtivat komission 14.3. antamaan täytäntöönpanoasetukseen, joka edellyttää suojavarusteiden EU:n ulkopuoliselle viennille jäsenmaiden myöntämää vientilupaa. Asetus on voimassa kuusi viikkoa. Tarkoituksena oli löytää ongelmaan EU-tason ratkaisu ja siten välttää jäsenmaiden omat sisämarkkinoiden toimivuutta heikentävät rajoitukset.

Vaikka komission toimet ovat tästä näkökulmasta ymmärrettäviä, niin huolta herättävät vientirajoitusten merkittävä lisääntyminen globaalisti ja niiden negatiiviset vaikutukset toimitusketjuille. Kaupanesteitä kartoittavan Global Trade Alert-hankkeen mukaan ainakin 54 valtiota on asettanut terveydenhuollon tuotteille vientirajoituksia tämän vuoden puolella. Näistä reilusti yli puolet tulivat voimaan maaliskuussa. Toimia on sittemmin asetettu myös joillekin elintarvikkeille.

Sisäänpäin kääntymisen sijaan kauppapolitiikka tulisi valjastaa tukemaan globaalin kriisin ratkaisua. Viime vuonna EU:n jäsenmaiden tavarakaupasta noin 60 % oli EU:n sisäistä kauppaa. Sisämarkkinoiden toimivuuden turvaaminen korostuu kriisitilanteessa entisestään. Sen lisäksi kriittisten suojavarusteiden saatavuutta voidaan helpottaa sekä niiden tuontitullien väliaikaisella poistolla että tullimenettelyjä tehostamalla. Nämä muutokset voidaan toteuttaa nopeallakin aikataululla. Samalla on pyrittävä tullien poistoon ja vientirajoitusten minimointiin myös keskeisten kauppakumppanien kanssa.

Aiemmat kriisit ovat opettaneet meille, että haasteita pyritään usein ratkaisemaan uusia esteitä asettamalla. Väliaikaisista rajoituksista tulee helposti pysyviä. Lyhytnäköisten toimien sijaan on tehtävä ratkaisuja, joilla voidaan poistaa kauppaa rajoittavia toimia sekä EU:ssa että globaalisti. Näin voidaan parantaa kriittisten tuotteiden saatavuutta siellä, missä niille on eniten tarvetta. Yksin toimimisen sijaan on puhallettava yhteen hiileen.”