Datan hallinta on osa vastuullista yritystoimintaa

12.01.2023

Data on nousemassa yritysvastuukeskusteluissa yhä isompaan rooliin, kirjoittavat EK:n asiantuntijat Elina Sonninen ja Leena Nyman.

Datan määrä ja käyttö kasvaa kovaa vauhtia eikä tahti näytä hiipuvan. Yhtenä motiivina on siirtyminen kohti kestävämpiä toimintamalleja: dataa hyödyntämällä voidaan toimia tehokkaammin ja samalla pienentää ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.

Datavastuullisuuden neljä näkökulmaa

Datavastuullisuus liittyy tietojen vastuulliseen käyttöön ja toisaalta yritysten vastuullisuuden todentamiseen datan avulla. Keskeiset näkökulmat ovat seuraavat:

1) Datan jakaminen: Jotta datalla saataisiin synnytettyä lisää arvoa ja aitoja innovaatioita, on siirryttävä yhden organisaation sisäisestä näkökulmasta datan laajempaan jakamiseen ja jalostamiseen kumppaneiden kesken. Se vaatii kuitenkin osapuolten välistä luottamusta ja datan jakamista tukevien ekosysteemien rakentamista. Yksi hyvä esimerkki on yhteiseurooppalainen datainfrastruktuurihanke Gaia-X.

2) Yksilön oikeudet ja yksityisyys: Datan käytöllä on myös sosiaalisen vastuun ulottuvuus henkilöiden yksilönsuojan ja datan suojaamisen kautta. Henkilötietojen kunnioittaminen, datan käyttötarkoituksien läpinäkyvä avaaminen sekä mahdollisuus kerätyn datan uudelleenkäyttöön muodostavat peruspilarit yksilön ja yrityksen väliselle luottamukselle. Luonnollisesti myös lainsäädäntö kuten GDPR raamittavat datan vastuullista käyttöä.

3) Datankäytön energiakulutus: Arvioiden mukaan vuonna 2030 yli viidesosa maailmassa kulutettavasta energiasta käytetään datan käsittelyyn ja muuhun tieto- ja viestintäteknologiaan. Datan käyttö aiheuttaa siis huomattavia ilmastopäästöjä, joiden pienentäminen tulee huomioida osana yrityksen ympäristövastuuta ja hiilijalanjäljen hallintaa.

4) Vastuullisuuden todentaminen datan avulla: Yrityksiin kohdistuu yhä enemmän paineita todentaa vastuullisuutensa konkreettisesti datan avulla. Ketterästi dataa hyödyntävä yritys voi kuitenkin menestyä vaatimusten viidakossa mittaamalla vastuullisuusvaikutuksensa sekä -kehityksensä. Yritykset pystyvät esimerkiksi osoittamaan toimitusketjunsa kestävyyden digitaalisen tuotepassin avulla.

Kaiken lähtökohta on datastrategia, jossa määritellään datan elinkaaren aikaiset periaatteet aina tiedon luomisesta sen rikastamiseen ja säilyttämiseen, suojaamiseen sekä jalostamiseen ja tiedolla johtamiseen. Yrityksen tulisikin kartoittaa mitä datavarantoja sillä on käytettävissä ja panostaa datan jakamiseen yksin toimimisen sijaan.

Yhä useampi yritys julkaisee vuosittain myös oman tietotilinpäätöksensä, jossa pyritään kuvaamaan yrityksen datan käyttöä sekä sen hyödyntämistä kokonaisvaltaisesti ja läpinäkyvästi. Tämä luo luottamusta, joka taas on avainasemassa datan jakamiselle yksilön ja yrityksen välillä.

Näin pääset alkuun datavastuullisuudessa

Dataosaamista vahvistamalla yritykset auttavat siirtymään kohti tehokkaampaa ja vihreämpää yhteiskuntaa. Näin kasvatamme myös positiivista hiilikädenjälkeämme ja teemme käytännön ratkaisuja kohti kestävämpää liiketoimintaa ja tulevaisuutta.

Askelmerkit datavastuullisuuden edistämiseen:

1) Selvitä, mitä dataa yritykselläsi on käytettävissä ja ole läpinäkyvä datankäytön suhteen

2) Luo yrityksellesi datastrategia, jossa määritellään datan elinkaaren periaatteet

3) Hyödynnä mahdollisuudet datan jakamiseen ekosysteemissä liiketoiminta-arvon kasvattamiseksi