Häkämies: Riihestä paukkuja työvoimapulaan

EK odotti maan hallitukselta päätöksiä yrityksiä vaivaavaan työvoimapulaan. Hallitukselle on annettava tunnustus, että näin tapahtui. Aina voi sanoa, ettei hetkeäkään liian aikaisin tai että taso olisi voinut olla vahvempikin, mutta hyvä näin. Velkaantuvan maan liikkumatila ei ole suuri.

Hallitus päätti lisätä yrityslähtöisen täsmäkoulutuksen ja muuntokoulutuksen rahoitusta. Näillä tähdätään akuutin työvoimapulan helpottamiseen. EK:n toive ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan poistamisesta ei valitettavasti edennyt.

Hallitus tähtää myös uusien työntekijöiden palkkaamisen helpottamiseen yksilökohtaisen irtisanomissuojan lieventämisellä ja nuorten määräaikaisten työsopimusten solmimisen helpottamisella.

Hallitus linjasi myös työaikalain sisällön. EK:n odotus, että työaikasäätelyn piiriä kavennetaan keskijohdon ja asiantuntijoiden osalta, ei näyttäisi toteutuvan. Tämä on pettymys, koska juuri nämä työntekijät tekevät itsenäistä usein ajasta ja paikasta riippumatonta työtä, joten sen säätely vanhanaikaisella työaikalailla on menneestä maailmasta.

Vaikka hallitus suuntaa paukkuja koulutukseen, käännettä tutkimus -ja kehitysrahoitukseen ei tapahdu. Suomen – niin yritysten kuin julkisen vallan – tutkimusrahoitus sukeltaa samaan aikaan kun kilpailijamaat lisäävät rahoitusta.  Suomen tulevaisuuden rakentamiseksi tulee T&K -rahoitusta lisätä, mutta sen tekeminen jäänee seuraavalle hallitukselle.

Myös veropäätökset siirrettiin syksyyn. EK odottaa, että hallitus noudattaa omaa ohjelmaansa, jonka mukaan kenenkään verotus ei kiristy. Tästä syystä ja ostovoiman turvaamiseksi hallituksen tulee keventää verotusta ainakin Kiky -sopimuksen eläkemaksuja vastaavasti.

Moni asia jää seuraavan hallituksen tehtäväksi, mutta Suomen suunta on käännetty ja työllisyys kasvaa. Flunssaiselta pääministeriltä hyvin vedetty kehysriihi.