Heidi Sabanadesan bloggaa: Yrittäjyyskasvatus kulkee kohti konkretiaa

20.03.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut yrittäjyyslinjauksensa. Niissä haetaan käytännön toimia, joilla lapsia, nuoria ja opiskelijoita kasvatetaan yrittäjyyteen.

Heidi Sabanadesan

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut 17.3. linjauksensa  yrittäjyyden edistämiseen, yrittäjyyskoulutukseen ja yrittäjyyskasvatukseen. Ne kattavat koko oppimispolun, aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Olin mukana EK:n edustajana laaja-alaisessa asiantuntijatyöryhmässä, joka valmisteli yrittäjyyslinjauksia. Tuloksiin voi olla tyytyväinen: toivottua konkretiaa linjauksiin saatiin kokoamalla yhteen kaikki olemassa olevat yrittäjyyskasvatuksen työkalut.

Yrittäjyyslinjaukset ovat jatkoa OKM:n vuonna 2009 julkistamiin Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivoihin. Paino on nyt entistä enemmän tekemisessä: paitsi työkaluja, yrittäjyyslinjaukset sisältävät vinkkejä yrittäjyyden edistämiseen kaikilla koulutustasoilla sekä myös opettajien koulutuksessa. Yrittäjyyslinjauksissa esitellään lisäksi useita toimivia yrittäjien ja oppilaitosten yhteistyön malleja – parasta yrittäjyyskasvatusta on viedä oppilaat ja opettajat yrityksiin sekä vastaavasti yrittäjät kouluihin ja päiväkoteihin.

Yrittäjyyslinjausten määritelmän mukaan ”yrittäjyys on mahdollisuuksien havainnointia ja niihin tarttumista sekä kykyä muuttaa ideat sellaiseksi toiminnaksi, joka tuottaa taloudellista, kulttuurista, sosiaalista tai yhteiskunnallista arvoa”. Tällaista arvoa ei Suomessa voi koskaan olla liikaa.

Yrittäjyyslinjausten julkistustilaisuudesta jäi mieleeni erityisesti ministeri Sanni Grahn-Laasosen sanat siitä, kuinka tulevaisuuden työ on yhä enemmän yrittäjyyttä. Tähän arvioon on helppo yhtyä: erityisesti nuoret ovat entistä kiinnostuneempia yrittäjyydestä ja näkevät sen yhtenä uravaihtoehtona.

EK:n viime vuonna teettämän tutkimuksen mukaan peräti joka kolmas nuori voi kuvitella itsensä tulevaisuudessa yrittäjäksi, esimerkiksi startup-yrittäjäksi. Määrä on kasvanut huomattavasti verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin. Nuoret ovat siis selvästi ajan hermolla ja näkevät muuttuvan työelämän positiivisena mahdollisuutena. Tämä on erinomainen lähtökohta myös OKM:n yrittäjyyslinjausten toteuttamiselle!