Kuntavaalit 2021: Kunnat mukaan vahvistamaan Suomen vetovoimaa työperäisessä maahanmuutossa!

Kunnat pystyvät vaikuttamaan monella tapaa siihen, kuinka Suomeen saadaan lisää ulkomaisia talentteja ja eri alojen ammattiosaajia. Tärkeä konkreettinen teko on lisätä englannin kielen käyttöä niin kouluopetuksessa kuin kuntapalveluissakin, kannustavat EK:n asiantuntijat Mikko Räsänen ja Mikko Vieltojärvi.

Suomen haasteena on tuplata työ- ja koulutusperäinen maahanmuutto. Tässä kunnianhimoisessa tavoitteessa onnistuminen vaatii toimenpiteitä niin yrityksiltä, valtiolta kuin kunniltakin. Suomen vetovoimatekijöinä kovassa kilpailussa kansainvälisistä osaajista ovat muun muassa työn ja vapaa-ajan tasapaino, turvallisuus ja toimiva yhteiskunta.

Työn perässä muutetaan usein koko perheen voimin. Korkeatasoinen koulujärjestelmä on yksi merkittävimmistä vetovoimatekijöistä, minkä perusteella moni ulkomainen talentti päätyy harkitsemaan juuri Suomeen muuttoa. Esi- ja perusopetuksesta vastaavat kunnat ovat sen osalta paljon vartijoina. Laadukkaan koulutuksen valttikortista kannattaa ottaa kaikki irti laajentamalla englanninkielistä koulutustarjontaa varhaiskasvatuksesta lähtien.

Kaksikielinen opetustarjonta on tärkeää mitoittaa siten, että paikkoja riittää myös kesken lukukauden Suomeen muuttaville lapsille. Tällä hetkellä kesken lukukauden Suomeen muuttavien on aivan liian vaikea saada lapsia kaksikieliseen opetukseen.

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ohella kunnilla on merkittävä rooli myös maahanmuuttajien kielikoulutuksen tarjoamisessa. Kielikoulutuksen tarjoamisessa kuntien on tärkeää tehdä yhteistyötä yritysten kanssa. Oman tarjonnan sijaan usein järkevin toimintatapa on ostaa kielikoulutusta sitä tarjoavalta yritykseltä. Kielikoulutuksen on tärkeää olla tarjolla myös ajasta ja paikasta riippumatonta digitoteutusta. Lisäksi työssäkäyvien on voitava osallistua kielikoulutuksiin.

Maahanmuuttajat eivät ole yhtenäinen ryhmä. Osa saapuu maahan jo lähtökohtaisesti väliaikaisesti, kun taas osa jää toivottavasti pysyvämmin. Tämä on tunnistettava palveluiden kehittämisessä, ja siksi myös englanninkielisten palveluiden kehittäminen on tärkeää. Suomen kielen ripeä omaksuminen on merkittävässä roolissa,  mutta vähintäänkin alkuvaiheessa englanninkieliset palvelut ovat korvaamattomia. Kuntien englanninkielisiä palveluita tarvitsevat myös ne, jotka tulevat Suomeen vain lyhyemmän komennuksen ajaksi.

Kuntapäättäjä – näin edistät kotikuntasi kansainvälistymistä ja kotoutumista:

  1. Kuuntele yrittäjiä, työnantajia ja työntekijöitä, jotta pystyt selvittämään heidän yksilölliset tarpeet.
  2. Lisää kotikuntasi kansainvälisyyttä. Paranna englanninkielisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen tarjontaa ja lisää englanninkielisiä palveluja.
  3. Takaa kaikille halukkaille maahanmuuttajille kotimaisten kielten koulutusta. Koulutukseen on voitava osallistua silloin kun oppijalle sopii.
  4. Muista, ettei maahanmuuttajat ole yhtenäinen ryhmä. Räätälöi palveluja tarpeiden mukaan.