Lakiasiainjohtaja Äimälä: Politiikka hoidettava omalla ajalla

Työehtosopimus on tavallaan kauppasopimus, jossa työnantaja ostaa työrauhan työehtosopimuksen voimassaoloajaksi sitoutumalla noudattamaan työehtosopimuksessa sovittua vähimmäistyöehtoja.

Työnantajien näkökulmasta kaikki työtaistelut työehtosopimuksen voimassa ollessa ovat tämän peruslähtökohdan vastaisia. Mitä enemmän poliittisia työtaisteluita ja tukilakkoja esiintyy, sitä epätasapainoisemmaksi ja tarkoituksensa vastaiseksi työehtosopimusjärjestelmä muuttuu. Toinen osapuoli ei pidä kiinni siitä, mistä on yhteisesti sovittu.

Poliittiseen päätöksentekoon vaikutetaan siihen liittyvien menettelytapojen kautta, ennen kaikkea vaaleilla. Työtaisteluita ei ole tarkoitettu poliittisen päätöksenteon vaikutuskanavaksi. Mielenosoituksia voi järjestää työajan ulkopuolella.

Niinpä poliittiset työtaistelut on useissa Euroopan maissa joko kielletty kokonaan tai niitä on merkittävästi rajoitettu. Suomen lainsäädännön salliva suhtautuminen poliittisiin työtaisteluihin on kansainvälisesti poikkeuksellista.

Pidämme usein vertailukohtana muita Pohjoismaita. Sekä Ruotsissa, Norjassa että Tanskassa poliittisia työtaisteluita on rajoitettu voimakkaasti. Vain hyvin lyhytaikaiset poliittiset mielenilmaisut ovat sallittuja ja huomiota kiinnitetään siihen, että niistä ei saa aiheutua merkittävää haittaa työnantajalle. Tällainen linjaus tuntuu perustellulta. Myös Suomessa tulisi siirtyä muiden Pohjoismaiden käytäntöön.