Oksala: Lakosta jopa 130 miljoonan euron vahingot

14.12.2023

Suomi on erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Olemme jääneet taloutemme kehityksessä selvästi jälkeen muista Pohjoismaista. Kiristynyt kansainvälinen tilanne synkentää entisestään tilannetta.

Tähän hetkeen eivät mitenkään sovi ay-liittojen tänään toteuttamat lakot. Ne aiheuttavat EK:n laskelmien mukaan 130 miljoonan euron vahingot. Jatkuessaan lakot vaarantavat Suomessa toimivien yritysten tilanteen ja useat työpaikat ovat vaarassa. Laskun ay-liittojen toiminnasta joutuvat maksamaan tavalliset palkansaajat.

Suomessa järjestettiin huhtikuussa vaalit ja kesällä vaalit voittaneiden puolueiden toimesta muodostettiin hallitus ja kahden kuukauden ajan puolueet neuvottelivat hallitusohjelmasta Säätytalolla. Sen jälkeen eduskunnan enemmistö hyväksyi hallitusohjelman, jota nyt toteutetaan.

Hallitusohjelmaneuvotteluissa kuultiin lukuisia eri tahoja mm. työntekijä- ja työnantajajärjestöjä. Järjestöjen hallitusneuvottelijoille toimittama materiaali on alusta saakka ollut julkista. Vaaleissa kansalta luottamuksen saaneet puolueet päättävät, eivät etujärjestöt. Meitä kuullaan, mutta me emme päätä.

Ay-liitoilla on tietenkin täysi oikeus olla eri mieltä hallitusohjelman työelämäkirjauksista. Se kuuluu mielipiteenvapauteen. Sen sijaan jatkuva ja voimistuva poliittinen lakkoilu enemmistöhallituksen hallitusohjelmaa vastaan kertoo jostain muusta. Kertooko se  parlamentaarisen demokratian kunnioituksen puutteesta?

Kun viime vaalikaudella edellinen hallitus toteutti elinkeinoelämän kannalta negatiivisia uudistuksia, vastustimme, mutta emme pysäyttäneet emmekä edes uhanneet pysäyttää Suomea. Kunnioitimme vaalitulosta, koska arvostamme parlamentarismia.

Pitkään ovat poliittiset päätöksentekijät pistäneet päänsä pensaaseen ja toivoneet, että taloutemme vaikeudet jotenkin itsestään poistuisivat tai joku muu tekisi vaikeat päätökset. Pitkään ovat työmarkkinajärjestöjen neuvottelut työelämän lainsäädännöstä polkeneet paikoillaan. Neuvottelujen muodosta oli tullut monelle tärkeämpi kuin itse neuvottelujen tuloksista.

Nyt ei ole aikaa enää jättää päättämättä. Työrauhaa on vahvistettava. Yritystoiminnan edellytyksiä on parannettava joustoilla. Työvoiman tarjontaa on lisättävä kannustinloukkuja purkamalla.