Matti Kahra bloggaa: Kiina pyrkii hiilineutraaliksi – mitä vaikutuksia ilmastopolitiikkaan ja Suomen vientiin?

25.09.2020

Kiinan presidentti Xi Jinping pudotti 22.9. ilmastopolitiikan todellisen superuutisen ilmoittaessaan maan tavoittelevan hiilineutraaliutta vuoteen 2060 mennessä. EK:n ilmastoasiantuntija Matti Kahra analysoi vaikutuksia niin ilmastopolitiikkaan kuin suomalaisyritysten kysyntä- ja kilpailutilanteeseen.

Ilmoitus tapahtui YK:n yleiskokouksessa ja vain viikko sen jälkeen, kun EU oli kehottanut Kiinaa liittymään kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ajavien maiden joukkoon. Ilmoituksen myötä Yhdysvallat jää käytännössä yksin ilmastotoimia hidastelevana merkittävänä talousmahtina. Kiinan ilmoitus oli poliittinen voitto EU:lle, joka on USA:n sisäpoliittisen tilanteen takia joutunut ottamaan yksin ilmastojohtajan roolin kansainvälisesti.

Kiinan ilmoitusta voi pitää ilmastopolitiikan merkittävimpänä edistysaskeleena moneen vuoteen. Kiina on maailman toiseksi suurin talous ja suurin saastuttaja, joka vastaa 28 % globaaleista päästöistä. Ilmoitus oli historiallinen ja poikkeuksellinen, sillä Kiina ei ole aiemmin halunnut asettaa itselleen absoluuttista vähennystavoitetta. Ilmoitusta pidetään jo nyt käänteentekevänä hetkenä ilmastokriisin estämiseksi ja tutkijoiden mukaan Kiinan tavoite pitää 1,5 C – asteen saavuttamisen mahdollisena. Tuoreen kansainvälisen arvion mukaan parhaimmillaan Kiinan tavoite viilentää ilmastoa enemmän kuin minkään maan päästövähennystavoite tähän mennessä.

Kiinan fossiiliset CO2-päästöt kasvoivat nopeasti 2000-luvun aikana yli 10 Gt ja nyt tavoite on siis ajaa päästöt nollaan seuraavan 40 vuoden aikana (katso oheinen graafi).  Toki avoimia kysymyksiä riittää siitä, miten käytännössä tavoite määritellään ja miten siihen päästään. Tässä mielessä ratkaisevaa onkin seurata Kiinan 14.viisivuotissuunnitelmaa, joka tulee ohjaamaan maata 2021–25. Historian pohjalta tiedetään kuitenkin, että Kiina ei lupaa ilmastopolitiikassa asioita mitä ei ole huolella harkinnut. Itse asiassa maan edellinen päästövähennystavoite oli arvioiden mukaan asetettu siten, että sen saavuttaminen on varmistettu monelta kantilta.

Kiinan ilmoitus on kahdesta syystä erittäin merkittävä asia suomalaiselle elinkeinoelämälle. Ensinnäkin se on suuri piristysruiske suomalaisille ilmastoratkaisuja tarjoaville yrityksille. Kiina on maailman toiseksi suurin talous, suurin energiasektorin investoija ja rahoittaja ja ilmoituksen myötä massiivisen yhteiskunnallisen muutoksen edessä. Kiinan myötä maailman BKT:sta nyt yli 80 % on hiilineutraaliustavoite ja tämä tarkoittaa, että energian, teollisuuden, liikenteen ja muiden sektoreiden puhtaille ratkaisuille tulee olemaan dramaattisesti kasvava kysyntä ja markkina tästä eteenpäin. Toisekseen, Kiinan ilmoitus voi toteutuessaan tasoittaa merkittävästi asetelmaa eri maiden ilmastopolitiikan kunnianhimon tasossa ja yritysten kilpailutilanteessa. Suomalaisyritysten markkinat ja mahdollisuudet kasvavat samalla, kun riskit eritahtisten ilmastotavoitteiden kilpailuvaikutuksista pienenevät.

Suomalaiset yritykset ovat hyvissä asemissa edelläkävijäasemaan. Pärjäämme erinomaisesti kansainvälisissä cleantech-innovaatiovertailuissa, yrityksemme ovat vertailuissa vastuullisuuden kärjessä ja toimialat ovat jo analysoineet muuttuvan toimintaympäristön ja hiilineutraaliuden luomia investointitarpeita ja kasvumahdollisuuksia (tutustu toimialojen vähähiilisyystiekarttoihin TEM:in sivuilla). Kiinan ilmoitus luo toivoa, että elinkeinoelämän ajama 1,5 C -tavoite on edelleen mahdollista saavuttaa vahvalla kansainvälisellä yhteistyöllä.

Kiinan päästövähennysten kehitys (lähde: Global Carbon Budget)