Mika Tuuliainen bloggaa: Digimittari julkishallinnon yritysasiointiin

Julkishallinnon ja yritysten välinen asiointi tapahtuu vuodesta 2022 alkaen ainoastaan digitaalisesti. Tämän digitavoitteen toteutumista pitäisi mitata sillä, kuinka yritysten asiointitarve vähenee, kirjoittaa EK:n johtava asiantuntija Mika Tuuliainen Kauppalehdessä.

Suomen hallitus etenee tavoitteessaan tehdä sähköisestä asioinnista ensisijainen vaihtoehto.  Se teki alkuvuodesta tärkeän linjauksen siitä, että vuonna 2022 digitaalisesta viranomaisasioinnista tulisi yritysten osalta velvoittavaa. Uudistuksen valmistelu on juuri käynnistynyt valtiovarainministeriön työryhmässä, jossa myös EK on mukana.

Velvoittavuus tarkoittaa jatkossa sitä, että julkishallinnon ei tarvitse enää tarjota yrityksille paperista vaihtoehtoa. Tavoite on kannatettava, joskaan ei ihan läpihuutojuttu. Kaikki yritykset eivät ole digiloikassaan yhtä pitkällä. Sähköisen asioinnin velvoittavuus voikin toimia herättäjänä, joka aktivoi yritykset kirimään omia verkkovalmiuksia asiakkaan roolissa. Vastaavasti palveluiden kehittämisessä on entistäkin tärkeämpää huomioida helppokäyttöisyys ja yrityslähtöisyys.

Julkishallinnon digitalisointitavoite ansaitsee siis kaiken tuen. Siksi tarjoammekin konkreettista mittaria, jolla kyseisen digitavoitteen toteutumista voitaisiin seurata: yritysten asiointitarpeen väheneminen. Tämä ohjaisi toimimaan sen hyväksi, että byrokratia aidosti kevenee, eikä ainoastaan siirry digitaaliseen muotoon. Asiointivolyymin ohella mittari tukisi palvelulaadun ja julkishallinnon tuottavuuden kehittymistä.

Mitä tämän mittarin valossa sitten pitäisi käytännössä tehdä ja tavoitella? Kaikkein turhinta asiointia on päällekkäinen asiointi. Sen karsinnassa päästäisiin iso askel eteenpäin, jos yrityksiltä kerättävä data saataisiin eri viranomaisten siiloista niiden yhteiseen käyttöön.

Haaste on kova, sillä asiointiprosessin muutos ei tapahdu pelkkiä tietojärjestelmiä tai edes viranomaisyhteistyötä kehittämällä. Avainasemassa on palvelumuotoilun kunniahimoinen hyödyntäminen. Vain siten uudistus kyetään läpiviemään siten, että lopputuloksena saadaan sekä tehokkaat prosessit että ensiluokkainen asiakaskokemus.

Palvelumuotoilu on vain yksi, joskin keskeinen muistutus siitä, että viranomaisasioinnin digiloikka vaatii markkinoiden parhaan osaamisen. Onnistuminen edellyttää välttämättä yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Yritykset on tärkeää nähdä paitsi julkishallinnon asiakkaina, myös käytännön kumppaneina asiointiprosessin uudistamisessa. Tartutaan siis yhteistyön mahdollisuuksiin puolin ja toisin aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti!

Kirjoitus on julkaistu Kauppalehden Debatti-palstalla 16.4.2018.