Viikon kysymys: Miksi julkista velkaa on hyvä tarkastella suhteessa bruttokansantuotteeseen?

25.11.2015

Velan euromäärä ei anna kunnollista kuvaa velallisen tilanteesta, vaan velat on syytä suhteuttaa tuloihin. Kansantaloudessa bruttokansantuote ja sen kasvu kuvaavat käytettävissä olevia resursseja, minkä mukaan julkinen velka pitäisi mitoittaa.

Suomessa julkisen talouden alijäämät tulevat arvioiden mukaan jatkumaan vuosikymmenien ajan, mutta talouden kantokyvyn kannalta on tärkeintä saada velkasuhteen kasvu pysähtymään. Tänä vuonna julkisen velan osuus bruttokansantuotteesta on Etlan ennusteen mukaan 62 prosenttia ja säästöpäätöksistäkin huolimatta sen kasvu jatkuu. Vain selvästi nopeamman bkt:n kasvun vaihtoehdossa suhdeluvun kasvu saadaan pysäytettyä.

  • Viikon graafi

Viikon graafi: Julkisen talouden velka 2011–2030 (klikkaa kuvasta animaatio)

Viikon graafi: Julkisen talouden velka 2011–2030 (klikkaa kuvasta animaatio)

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Talouskeskiviikon blogi 

Julkisen talouden pelastus ei putoa taivaasta