Miksi Verohallinto kiirehtii arvonlisävero­ilmoituksen uudistamista?

Vaikutusarviot puuttuvat arvonlisäveron ilmoittamisen laajentamissuunnitelmista, kirjoittaa EK:n alv-asiantuntija Tiina Ruohola Helsingin Sanomissa 11.11.2019.

Verohallinto suunnittelee arvonlisäveroilmoituksen tietosisällön laajentamista vuoden 2022 alusta lähtien. Muutosta on perusteltu muissa EU-maissa tapahtuvilla uudistuksilla. Verohallinto katsoo tämän vähentävän yrityksille lähteviä selvityspyyntöjä ja eliminoivan harmaata taloutta. Uudistukseen liittyvät vaikutusarviot ovat kuitenkin yhä tekemättä niin verovelvollisten kuin veroviranomaisenkin kustannusten osalta.

Verohallinto ei ole myöskään esittänyt arvioita siitä, miten laajennus ylipäätänsä vaikuttaa verokertymään. Tämä on huolestuttavaa. Esimerkiksi lainsäädäntöhankkeiden valmistelussa on jo pitkään tiedostettu, että laadukas vaikutusarviointi lisää säädösten hyväksyttävyyttä ja tehokkuutta. Mahdollinen alv-ilmoituksen muutos koskee jokaista alv-velvollista yritystä. Ilman tällaista arviotakin on selvää, että kustannukset alv-raportoinnin uudistamisesta tulevat olemaan elinkeinoelämälle merkittävät.

Uudistuksen myötä Verohallinnolle raportoitavien tietojen kasvaessa lisääntyy myös tulkintatilanteiden määrä. On epäselvää, miten selvityskirjeiden määrä voisi vähentyä. Tältäkään osin minkäänlaista laadullista tutkimusta nyt lähetettävien selvityskirjeiden osalta ei ole.

Maailmanpankki tekee parhaillaan Verohallinnon toimeksiannosta selvitystä siitä, kannattaisiko Suomen kaltaisessa maassa siirtyä kohti reaaliaikaisempaa laskukohtaista alv-raportointia. Miksi alv-ilmoituksen tietosisällön laajentamisesta halutaan tehdä päätöksiä kiireellä? Eikö olisi perusteltua pohtia suuntaviivat alv-ilmoittamisen tulevaisuudelle kokonaisuudessaan selvityksen valmistuttua vuonna 2020? Verohallinnolla olisi näin toimien mahdollisuus myös tehdä elinkeinoelämän kaipaamat vaikutusarvioinnit ja selvityspyyntöjen laatuarviointi.

Reaaliaikaiseen ilmoittamiseen siirtymiseen tarvitaan lakimuutos, mutta Verohallinto voi omalla päätöksellään uudistaa alv-ilmoituksen tietosisältöä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että uudistuksessa voitaisiin edetä puolihuolimattomasti.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Helsingin Sanomissa 11.11.2019