Mitä ovat keskitetty työmarkkinaratkaisu, tulopoliittinen kokonaisratkaisu ja liittokohtainen työmarkkinaratkaisu?

07.09.2016

Keskitetty työmarkkinaratkaisu on sopimus, jonka työmarkkinakeskusjärjestöt tekevät keskenään. Siinä sovitaan palkoista ja muista työehdoista. Työnantajajärjestöt ja ammattiliitot käyvät omat työehtosopimusneuvottelunsa keskitetyn työmarkkinaratkaisun rajoissa.

Tulopoliittinen kokonaisratkaisu eli tupo on kolmikannan eli työnantajakeskusjärjestöjen, työntekijäkeskusjärjestöjen sekä Suomen hallituksen tekemä sopimus työmarkkinoita koskevista ratkaisuista. Näiden asioiden piiriin on perinteisesti kuulunut palkoista, työehdoista sekä talouden ja tulonjakoon vaikuttavista toimenpiteistä sopiminen sekä sosiaalipoliittisista toimista sopiminen. Työehtosopimukset neuvotellaan tupo-ratkaisun sallimissa rajoissa työnantajaliittojen ja ammattiliittojen välillä.

Liittokohtainen työmarkkinaratkaisu tarkoittaa sitä, että työnantaja- ja ammattiliitot neuvottelevat keskenään palkoista ja työehdoista ilman ohjenuorana olevaa keskitettyä ratkaisua.

****************
Talouskeskiviikon blogi:
Viimeistä viedään!

Viikon graafi

viikon graafi, talouskeskiviikko, ansiokehitys

viikon graafi, talouskeskiviikko, ansiokehitys