Mustonen bloggaa: Hyvä startti Suomen seuraavalle sataselle

15.12.2017

Suomen kasvukäänne on yllättänyt niin tilastojen tuottajat kuin useimmat talousennustajat. Historiatietoja ja ennusteita on vuoden mittaan hilattu ylöspäin – kuin Suomen satavuotisjuhlien kunniaksi. Seuraavalle sadalle
vuodelle lähdetään mukavassa kolmen prosentin vauhdissa.

Pitkän taantuman jälkeen kasvu saisi toki olla vahvempaakin. Myönteistä kasvukäänteessä on kuitenkin sen rakenne. Pitkään huolestuttavan heikosti kasvaneet investoinnit ja vienti ovat siirtyneet talouden vetureiksi. Muutosten taustalla ovat vahvistuneet vientimarkkinat, parantunut kilpailukyky sekä kasvanut luottamus tulevaisuuteen.

Talouden piristyminen on helpottanut myös julkista taloutta. Talouspolitiikassa tulee kuitenkin katsoa suhdanteiden yli ja varautua yhä kasvaviin julkisiin menoihin, samoin kuin tuleviin taantumiin. Eurooppa on Suomen keskeisin viiteryhmä ja toimintaympäristö. Aivan lähiaikoina kasvaa tarve osallistua vakaan ja kilpailukykyisen Euroopan unionin vahvistamiseen.

Kuten edellisten sadan vuoden aikana, myös seuraavan sadan vuoden hyvinvointi perustuu viime kädessä tuottavuuden kasvulle. Tuottavuuden edellytyksiä ja kannusteita pitää vahvistaa – siksi Suomea tulee kehittää osaavana ja uutta luovana sivistysvaltiona.

Kirjoitus on osa EK:n joulukuussa ilmestynyttä Talouskatsausta.