Vuodenvaihteessa muutoksia EU-tavarakaupan arvonlisäverotukseen

Jäsenvaltiot sopivat vuoden 2017 lopulla niin sanotuista lyhyen aikavälin parannusehdotuksista (quick fixes) EU-alueella tapahtuvaan tavarakauppaan liittyen. Muutokset ovat tulossa voimaan 1.1.2020. Suomessa ehdotus on tällä hetkellä eduskunnan käsiteltävänä ja laki säädettäneen lähiviikkojen aikana. Perjantaina 11.10.2019 eduskunnan verojaostossa käytiin asiassa valmistava keskustelu.

Niin sanotut lyhyen tähtäimen parannukset oli tarkoitettu helpotukseksi kansainvälistä tavarakauppaa harjoittaville yhtiöille. Lyhykäisyydessään muutokset ovat seuraavat:

  1. Yhtenäinen EU-tasoinen huojennusmenettely tietyissä tavaroiden varastointitilanteissa (call off -varastointi). Suomessa tämä call off helpotus on ollut voimassa jo pitkään, mutta asialla on merkitystä maissa, joissa helpotusta ei ole aiemmin ollut. Jatkossa näissä maissa call off varastoinnin myötä ei tarvitsisi rekisteröityä tai rekisteröinneistä voitaisiin tarvittaessa luopua. Suomessa voimassa olleet call off -helpotukset tulevat muuttumaan, koska 1.1.2020 alkaen jäsenvaltioiden omia helpotuksia ei voida enää ylläpitää.
  2. Tavaroiden ketjukauppatilanteita koskeva säännös, jossa määritettäisiin se myyntitapahtuma, joka voidaan käsitellä EU-valtioiden rajat ylittävänä verottomana myyntinä (nykyisten sääntöjen mukaan). Ketjukaupalla tarkoitetaan tässä yhteydessä tilanteita, joissa tavara myydään useampaan kertaan toimitusketjussa ja toimitetaan fyysisesti EU-maasta toiseen.
  3. Selvennetyt vaatimukset siitä, mitä näyttöä on esitettävä verottoman EU-myynnin tueksi tavaran toimittamisesta toiseen EU-maahan. Tämä on niin sanottua maksimisäätelyä ja on tarkoitettu helpottamaan niissä maissa, joissa kuljetusnäyttövaatimukset ovat olleet kohtuuttomia. Suomessa yhteisömyynnin kuljetusnäyttöön ei ole oletettavissa muutoksia.
  4. Näiden lisäksi kaikille verovelvollisille asetettaisiin direktiivin velvoittama vaatimus ALV-tunnisteen merkitsemisestä laskulle verottoman EU-tavaramyynnin osoittamiseksi. Suomen verotuskäytännössä tätä on lähtökohtaisesti edellytetty myös aiemmin.

Yritysten on tärkeä varautua muutoksiin tulevien kuukausien aikana. Verohallinto ohjeistaa muutosten merkityksestä tarkemmin päivittäessään EU-tavarakaupan arvonlisäverotukseen liittyvän ohjeensa, joka julkaistaneen toivottavasti mahdollisimman pian. Komissio on julkaissut selittävät huomautukset.

– Muutosten oli tarkoitus yhtenäistää menettelyjä EU:ssa. Esimerkiksi Suomessa call off -yksinkertaistus itse asiassa tiukentaa nykykäytäntöä. Meillä on kuitenkin monia maita, joissa vastaavaa yksinkertaistusta ei ollut laisinkaan käytössä, joten toivottavasti yritykset kokevat laajemmassa skaalassa helpotukset hyödyllisiksi, toteaa Tiina Ruohola, EK:n välillisen verotuksen asiantuntija.