Outi Ervasti bloggaa: Digi-hypetyksestä ajatusmallien muutokseen

12.09.2017

Suomi menestyy edelleen PISA-vertailuissa, mutta olemme jo pudonneet kärkikymmeniköstä. Työurien jatkuvasti pidetessä viimeistään nyt on aika herätä kylmään todellisuuteen. Motivaatio elinikäiseen oppimiseen ja digivalmiuksien päivittämiseen luodaan jo varhaiskasvatuksessa – jatkuen läpi elämän.

Asiantuntija Outi Ervasti toimii EK:ssa koulutuskysymysten parissa.

Koulun penkillä nuorena opitut taidot vanhenevat nopeasti, aivan kuten myös aikuisten työelämän metataidot, jollei niitä jatkuvasti päivitetä. Esimerkiksi digimurrosta läpikäyvän rahoitus- ja vakuutusalan henkilöstön motivaatio uudistaa osaamistaan laskee merkittävästi jo 45 ikävuoden jälkeen (Finanssiala 2017). Sama tilanne on varmasti joka toimialalla. Tavoitteena elinikäinen oppiminen tuntuu itsestään selvältä, mutta miksi työntekijöiden asenteet kertovat jotain avain muuta? 2000-luvun lukutaidottomuus on yhä enemmän kyvyttömyyttä oppia ja sisäistää uutta.

Niin ikään digitalisaatiossa on kyse pysyvästä ja kiihtyvästi työelämää muokkaavasta ilmiöstä. On harmillista, että se  mielletään helposti ohimeneväksi hypetykseksi. Kukaan meistä ei voi varmuudella sanoa tietävänsä, millainen oma työ on kymmenen tai edes kolmen vuoden päästä. Lähin työkaveri voi olla jo nyt robotti. Siksi on erittäin huolestuttavaa, että peräti 65 prosenttia EK:n jäsenyrityksistä kokee, että henkilöstön digiosaaminen ei edes tällä hetkellä vastaa yrityksen tarpeita, tulevaisuuden osaamistarpeista puhumattakaan (EK 2017).

Viime viikolla ensimmäistä kertaa järjestetty kansainvälinen osaamistapahtuma Dare to Learn iski tässä mielessä oikeaan saumaan. Kahden intensiivisen päivän aikana elinikäisen oppimisen, työelämän murroksen ja pedagogiikan teemoja pyrittiin syväpuristamaan alansa asiantuntijoiden puheenvuoroin ja kymmenissä työpajoissa, suomeksi ja englanniksi.

EK nosti Dare to Learn -tapahtumassa esiin digimurroksen ja tekoälyn mahdollisuudet ja tarpeet yritysten ja henkilöstön osaamisessa ja Suomen kilpailukyvyssä. Tilaisuudessa puhuneen Jyri Häkämiehen mukaan uhkakuvien maalailun sijasta painopiste on oltava digin ja tekoälyn mahdollistamien, kokonaan uudenlaisten työpaikkojen edistämisessä ja Suomen menestyksessä digitalisaation kärkimaana myös jatkossa. Tärkeää olisikin nyt yhdessä ennakoida, millaisia rutiineja digillä voi korvata, ja millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. Tilaisuuden keynote-puhuja Glen Koskelaa Fujitsusta lainaten;  avoimella keskustelulla elinikäisen oppimisen asenteiden ja public-private-kumppanuuden kehittämisessä on digitalisaatiossa vahva tilaus.

Tätä kirjoittaessa EK:n työpajan tarkemmat tulokset eivät vielä olleet käytettävissä, mutta ainakin osallistavissa tulevaisuusskenaarioissa elinikäisen oppimisen uskottiin vahvistuvan tulevaisuudessa merkittävästi. Työelämän digimurros nähdään työntekijälle mahdollisuutena, jossa oma aktiivisuus kannattaa. Vastuu henkilöstön osaamisen kehittymisestä ei ole vain työnantajien vaan yhä enemmän työntekijän itsensä. Tähän tarvitaan oikeanlaista rohkeutta ja asennetta. Yritysten ja oppilaitosten entistä monipuolisemmalla yhteistyöllä syvennetään metataitoja työelämän digimurroksessa.

Dare to Learn -tapahtuman avauksessa puhuneen Finnairin Outi Silvosen sanoin: työelämässä ei tule nojautua tutkintoon, vaan kykyyn oppia.

Let’s dare to learn all life-long!