Petri Vuorio: ”Vahvistetaan Suomen keskisuurta yritysjoukkoa – ja turvataan hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus!”

03.12.2021

EK starttaa tänään somekampanjan, jossa eri alojen työnantajayrittäjät puhuvat pk-sektorin kasvun puolesta. Peräänkuulutamme yhdessä yrittäjien kanssa kansallista Mittelstand-ohjelmaa, jolla Suomesta tehdään keskisuurten yritysten maa. Pk-sektorin kasvuloikka pitää nostaa Suomen elinkeinopolitiikan uudeksi prioriteetiksi, kirjoittaa pk-johtajamme Petri Vuorio.

Lähiviikkoina EK:n somekanavissa ovat äänessä it-yritys Innofactorin Sami Ensio, leikkipuistoja valmistavan Lappset Groupin Johanna Ikäheimo, Marimekon Mika Ihamuotila, hoivapalveluyritys Päiväkummun Anne Kangas, teollisuusyritys Pintoksen Tuomas Pere, tilitoimistoketju Rantalaisen Antti Rantalainen sekä kiinteistöhuoltopalveluita tarjoavan Alltimen Jussi Tuohino.

Näiden kokeneiden ja näkemyksellisten omistaja-yrittäjien viesti on syytä kuulla – Suomen polttavana haasteena on löytää keinot, joilla tuemme kasvuhaluisten ja työpaikkoja tarjoavien pk-yritysten nousua keskisuureen kokoluokkaan. Toisin sanoen meidän pitää synnyttää Suomeen vahva Mittelstand-yritysten joukko, joiden tarjoamien työpaikkojen määrä on saatu nousemaan vähintään 50 – 100 hengen tasolle.

Miksi tarvitsemme nykyistä suuremman Mittelstand-yritysten joukon?

  • Uudet työpaikat ovat finanssikriisin jälkeen syntyneet eritoten 50 – 249 henkeä työllistäviin yrityksiin. Työllisten määrä on yhä kasvava avainhaasteemme tulevaisuudessa ja keskisuuret yritykset ovat työllistäjinä ratkaisijan roolissa.
  • Olemme pieni maa, jonka kasvu tulee usein maamme rajojen ulkopuolelta. Suomen viennistä 2/3 syntyy vain noin sadan yrityksen toimesta. Viennin kapea pohja on iso riski kriisitilanteissa, kuten finanssikriisi aikoinaan osoitti. Pk-yritysten osuus Suomen kokonaisviennistä on vain 16 %, kun se Ruotsissa vastaavasti on 41 %. Potentiaalista kasvunvaraa on siis paljon ja keskisuuret yritykset omaavat parhaat muskelit uuden viennin luomiselle ja vientipohjamme laajentamiselle.
  • Työpaikkojen lisääntyminen yhdistettynä talouden kasvuun tarkoittaa verotulojen lisääntymistä valtion kassaan. Tämä puolestaan turvaa hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta.

Mitä elinkeinopolitiikan toimia sitten tarvitaan, jotta Suomesta saataisiin tehtyä keskisuurten yritysten maa? Suomi tarvitsee Mittelstand-strategian, jossa pureudutaan kasvun pullonkauloihin ja kasvun vauhdittajiin. Olennaista on kohdistaa politiikkatoimien kärki niihin yrityksiin, jotka ovat jo edenneet mikroyritysvaiheesta eteenpäin ja joissa on potentiaalia seuraavaan merkittävään kasvuloikkaan.

Mittelstand-strategiassa tulee määrittää toimenpiteet, tavoitteet ja niiden mittarit sekä aikataulu. Sen tulee olla ylihallituskautinen, jotta työn jatkuvuus taataan. Hankkeen tulee käynnistyä heti alkuvuodesta siten että valmista saadaan vuoden 2022 aikana. EK omalta osaltaan tekee kaikkensa, jotta työnantajayrittäjien ja omistajien ääni kuuluisi ohjelman valmistelussa.