Saila Turtiainen bloggaa: TTIP-neuvotteluiden vauhti kiihtyy

19.02.2016

EU:n ja USA:n välisissä kauppaneuvotteluissa käynnistyy 22.2. kahdestoista kierros. Neuvottelupöydälle nostetaan ensi kertaa myös investointisuoja.

EK:n Kauppapolitiikka-tiimin asiantuntija Saila Turtiainen seuraa EK:ssa mm. vapaakauppasopimuksia.

EK:n Kauppapolitiikka-tiimin asiantuntija Saila Turtiainen seuraa EK:ssa mm. vapaakauppasopimuksia.

EU:n ja USA:n väliset kauppa- ja investointineuvottelut ovat edenneet intensiiviseen vaiheeseen, jolloin pöydällä ovat vihdoin kaikki keskeiset kysymykset.

Elinkeinoelämän kannalta olennaisissa teemoissa, kuten julkisten hankintojen avaaminen ja sääntely-yhteistyö, odotetaan uusia neuvotteluesityksiä vielä helmikuun aikana. Tullien poistaminen on neuvotteluiden helpoimpia kysymyksiä, mutta suurimmat hyödyt yrityksille tulee muiden kaupanesteiden purkamisesta.

Tärkeä prioriteetti elinkeinoelämälle on myös kysymys siitä, kuinka TTIP-sopimuksen kautta voitaisiin luoda prosessi pysyvälle sääntely-yhteistyölle ja jatkuvalle dialogille USA:n ja EU:n viranomaisten välillä. Näin mahdollistettaisiin se, että tulevia kaupanesteitä kyettäisiin ehkäisemään ja ratkaisemaan sujuvasti myös TTIP-sopimuksen voimaantulon jälkeen.

USA:lle tarjotaan uutta mallia investointisuojasta

Ensimmäistä kertaa TTIP-osapuolet pääsevät neuvottelemaan myös investointisuojasta. Investointisuojan tarkoituksena on suojata myös suomalaisten vientiyritysten ulkomaille tekemiä investointeja kohdevaltioiden mielivaltaiselta toiminnalta ja syrjinnältä.

EU on nyt esittänyt USA:lle investointisuojan uudistettua mallia, jossa mm. valtioiden sääntelyoikeutta korostettaisiin ja välimiestuomioistuimien toimintaa kehitetään.

On tärkeää, että investointisuojaa uudistetaan. EU:n uudessa sopimusmallissa vähimmäissuojan sisältöä ollaan kuitenkin heikentämässä verrattuna Suomen nykyisiin sopimuksiin. Nyt olisikin pohdinnan paikka – onko komission esitys mennyt jopa liiankin pitkälle rajatessaan yritysten oikeutta saada suojaa investoinneilleen? Vesittyykö alkuperäinen ajatus, jos investointien todellinen suoja realisoituisi vain hyvin äärimmäisissä tapauksissa?

EU:n oma investointiympäristö on kohtuullisen vakaa, mutta tarvitsemme takeet sille, että vastaava hyvä ympäristö ja samat oikeudet toteutuvat myös suomalaisten yritysten toimiessa kauppakumppanimaissamme.

Siksi TTIP-sopimukseen olisi tärkeää saada investointisuojan taso sellaiseksi, että se olisi sovellettavissa myös tuleviin sopimuksiin muiden ja ehkä vielä haastavampien kauppakumppanien kanssa.

Viimeinen realistinen mahdollisuus loppukiriin

TTIP-neuvotteluihin tarvitaan nyt poikkeuksellisen lujaa poliittista tahtoa, jotta maaliin päästäisiin presidentti Obaman kauden aikana eli käytännössä tänä vuonna. Lisähaastetta tuovat USA:n presidentin vaalit ja Tyynenmeren maiden kanssa solmitun TPP-vapaakauppasopimuksen ratifiointiprosessi, jotka vievät päättäjien huomiota Atlantin toisella puolen. Keväällä on kuitenkin vielä todellista yritystä edistää TTIP-neuvotteluita ja hakea sopua tämän vuoden aikana. Mahdollisuuksien aikaikkuna on vielä avoinna.